Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 4: Del og gjenbruk data

Virksomheter skal legge til rette for deling og gjenbruk av data. Data er en fellesressurs som gjennom deling og gjenbruk gir store gevinster for forvaltningen, innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Begrunnelsen for prinsippet er at ved å dele offentlige data vil samfunnet kunne gjøre seg nytte av informasjon offentlig sektor forvalter, for økt kunnskap, verdiskaping, innovasjon, økt effektivitet og økt åpenhet og transparens.

Deling av data er en forutsetning for optimalisering av arbeidsprosesser og sammenhengende tjenester, og det kan muliggjøre automatisering av oppgaveløsningen. Brukerne slipper å gjenta informasjon om seg selv som det offentlige allerede vet (kun én gang).

Deling av data vil også kunne føre til bedre datakvalitet, da flere kan oppdage og gi tilbakemelding om mulige feil.

Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet

Det du minimum bør gjøre:

4.1 Gjenbruk relevante data, og legg til rette for deling av data, ved etablering eller videreutvikling av tjenester.

4.2 Tilby data i tråd med regjeringens «Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data».

4.3 Gjenbruk data fra autoritative kilder. Bruk kopier kun der det er nødvendig, og sørg for at disse er oppdaterte.

4.4 Tilgjengeliggjør beskrivelser av datasett, API-er, begreper og informasjonsmodeller i Felles datakatalog.

Ytterligere anbefalinger:

4.5 Unngå innlåsing av data i systemer med egne formater.

4.6 Benytt «Rammeverk for informasjonsforvaltning» for å oppnå god forvaltning av egne data, og enhetlig beskrivelse av data på tvers av offentlig sektor.

4.7 Bruk Felles datakatalog for å oppdage, vurdere og ta i bruk data fra andre.

4.8 Bruk referansearkitekturer for deling og gjenbruk av data.

Veiledning og ressurser

Rammeverk for informasjonsforvaltning (Digitaliseringsdirektoratet)

Rammeverk for digital samhandling (Digitaliseringsdirektoratet)

Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data (Regjeringen)

Felles Datakatalog (Digitaliseringsdirektoratet)

Referansearkitekturer for datautveksling (Digitaliseringsdirektoratet)

Nasjonal verktøykasse for deling av data (Digitaliseringsdirektoratet)

Kontakt

Nasjonal arkitektur