Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 1: Ta utgangspunkt i brukernes behov

Offentlige tjenester skal ta utgangspunkt i brukernes behov og perspektiver og kunne brukes av alle, uavhengig av alder og funksjonsevne.

Brukerne forventer brukervennlige og sammenhengende tjenester. Dette krever samordning og integrasjon av arbeidsprosesser på tvers av offentlige sektorer, mellom offentlig og privat næringsliv, og på tvers av landegrenser.

Begrunnelsen for prinsippet er at alle brukerne får et enklere møte med offentlig forvaltning, vil oppfatte tjenestene som helhetlige og sammenhengende, og får ivaretatt sine rettigheter og plikter.

Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet

Det du minimum må gjøre:

1.1 Lag løsninger med utgangspunkt i brukernes behov.

1.2 Tilrettelegg for sammenhengende tjenester gjennom å bygge prosesser på tvers av virksomheter og sektorer.

1.3 Følg krav og regelverk for universell utforming.

1.4 Anvend klart språk i kommunikasjon med brukerne.

Ytterligere anbefalinger:

1.5 Bruk egnede metoder for å avdekke sammenhenger og arbeidsprosesser som f.eks. tjenestedesign og prosessmodellering.

1.6 Vurder mulighetene teknologi, organisering og regelverk gir for å se brukerbehov ut over det brukerne selv etterspør.

1.7 Vurder nye måter å løse samfunnsoppdraget på.

1.8 Gjennomfør brukertesting hvor også synshemmede og personer med andre sansetap er representert.

1.9 Lag fagsystemer og saksbehandlingsverktøy med universell utforming.

Veiledning og ressurser

Krav og regelverk for universell utforming (Digitaliseringsdirektoratet)

Klart språk i digitale tjenester (Digitaliseringsdirektoratet)

Skriveråd for klarspråk (Språkrådet)

Veileder for sammenhengende tjenester (Digitaliseringsdirektoratet)

Kontakt

Nasjonal arkitektur