Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 3: Bidra til digitaliseringsvennlige regelverk

Regelverk setter rammer for offentlig oppgaveløsning, og må kontinuerlig videreutvikles slik at det er tilpasset dagens og morgendagens muligheter og utfordringer.

Arbeidet med arkitektur kan bidra til å identifisere juridiske barrierer for samhandling og digitalisering, og få igangsatt lov- og forskriftsendringer.

Begrunnelsen for prinsippet er at digitaliseringsvennlige regelverk er en forutsetning for optimalisering av arbeidsprosesser og sammenhengende tjenester, og kan muliggjøre automatisering av oppgaveløsningen.

Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet

Det du minimum bør gjøre:

3.1 Undersøk og bruk handlingsrommet innen eksisterende lovgivning.

3.2 Spill inn forslag til lov- og forskriftsendring ved behov til ansvarlig departement.

3.3 Sørg for gode prosesser hvor jurister, teknologer og forretningssiden samarbeider i regel- og IT-utviklingsarbeid.

Ytterligere anbefalinger:

3.4 Informer og søk råd hos Digitaliseringsdirektoratet om behov for endringer i lover og forskrifter som hindrer digitalisering.

Veiledning og ressurser

Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk (Digitaliseringsdirektoratet)

Utredningsinstruksen (DFØ)

Nasjonalt ressurssenter for deling av data (Digitaliseringsdirektoratet)

Kontakt

Nasjonal arkitektur