Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 2: Ta arkitekturbeslutninger på rett nivå

Arkitektur er en utviklings- og styringsoppgave, med innvirkninger på virksomhetens kostnader og gevinster. Arkitekturbeslutninger bør tas så nær oppgaveløsningen og brukernes behov som mulig. Enkelte beslutninger må likevel løftes opp for å øke evnen til å samhandle med andre og ta hensyn til felles mål for digitalisering i offentlig sektor.

Begrunnelsen for prinsippet er at det vil gi økt balanse mellom effektiv og brukernær oppgaveløsning, og samhandlingsevne internt i virksomheten, på tvers av offentlig sektor og mellom offentlig sektor og private virksomheter.

Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet

Det du minimum bør gjøre:

2.1 Ta arkitekturbeslutninger så nær oppgaveløsningen og brukernes behov som hensiktsmessig.

2.2 Arkitekturbeslutninger må følge nasjonale og sektorielle krav og føringer og ta hensyn til målene for digitaliseringen av offentlig sektor.

Ytterligere anbefalinger:

2.3 Når løsninger etableres eller videreutvikles, bør designet vurderes mot relevante nasjonale og europeiske tjenester.

2.4 Arkitekturstyring bør være en integrert del av virksomhetens styring.

Veiledning og ressurser

Digital agenda for Norge (Regjeringen)

Digitaliseringsstrategien (Regjeringen)

Digitaliseringsrundskrivet (Regjeringen)

Nasjonal arkitektur og digital samhandling (Digitaliseringsdirektoratet)

Kontakt

Nasjonal arkitektur