Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 6: Lag digitale løsninger som støtter samhandling

Digitale løsninger skal utvikles slik at de kan samhandle med andre løsninger i offentlig og privat sektor.

For å få til dette må en sørge for juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk samhandlingsevne. Dette innebærer blant annet behov for standardisering, avtaler og felles begrepsapparat.

Begrunnelsen for prinsippet er at samhandlingsvennlige løsninger er en forutsetning for å realisere sammenhengende tjenester og tverrgående prosesser, på en fleksibel og kostnadseffektiv måte.

Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet

Det du minimum bør gjøre:

6.1 Løsninger skal utformes for å kunne virke i samspill med andre løsninger, både ved egenutvikling og ved anskaffelser.

6.2 Bruk obligatoriske standarder i forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.

6.3 Ved etablering eller videreutvikling av digitale tjenester som kan eller skal inngå i samhandling med andre virksomheter skal Rammeverk for digital samhandling benyttes.

6.4 Sørg for nødvendige avtaler mellom samhandlingspartene for å ivareta krav til informasjonssikkerhet, personvern, tjenestekvalitet og samhandlingsevne.

6.5 Sørg for at informasjonsutveksling mellom samhandlingspartene har tilstrekkelig ytelse til at brukere opplever tjenestene oppdatert.

Ytterligere anbefalinger:

6.6 Bruk anbefalte standarder i Referansekatalogen for IT-standarder, eller andre åpne standarder.

6.7 Bruk referansearkitekturer og beste praksis ved ny- og videreutvikling når dette er hensiktsmessig.

6.8 Løsninger bør utformes for å kunne skalere ved endringer i bruk. Endringer kan være knyttet til antall brukere, volum, responstider eller bruksmønstre.

6.9 Vurder bruk av åpen kildekode fremfor lukkede, kommersielle løsninger.

6.10 Benytt statens standardavtaler ved anskaffelser av eksterne tjenester.

Veiledning og ressurser

Kontakt

Nasjonal arkitektur