Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 5: Del og gjenbruk løsninger

Deling og gjenbruk av løsninger omfatter arkitekturprodukter, løsningskomponenter og tjenester. Dette omfatter løsninger som er nasjonale, sektorielle og på virksomhetsnivå.

Begrunnelsen for prinsippet er at deling og gjenbruk fremmer samhandlingsevne, innovasjon og effektivitet, og bidrar til harmonisering, informasjonssikkerhet og personvern. Dette gjør at virksomhetene kan fokusere på digitalisering av kjernevirksomhet fremfor å løse utfordringer som allerede er løst.

Anbefalinger for etterlevelse av prinsippet

Det du minimum bør gjøre:

5.1 Kartlegg eksisterende og planlagte løsninger som kan være aktuelle å gjenbruke.

5.2 Bruk tilgjengelige felleskomponenter og fellesløsninger der disse er egnet for formålet.

5.3 Sørg for arkitektur som gir systemer og tjenester evne til endring og vedlikehold over tid.

5.4 Vurder anskaffelse av markeds- og skyløsninger fremfor egenutvikling av løsninger.

Ytterligere anbefalinger:

5.5 Gi innspill til forbedringer av løsninger og arkitekturprodukter til forvalterne, slik at de kan videreutvikles og forbedres.

5.6 Vurder om bindinger til enkeltleverandører kan unngås for å bevare fleksibilitet og gjenbrukspotensiale.

5.7 Ta hensyn til anerkjente designprinsipper for tjenesteorientert arkitektur, slik som løse koplinger, modularisering, standardiserte tjenestekontrakter med videre.

5.8 Tilgjengeliggjør informasjon om, og tilby gjenbruk av egne løsninger som kan være interessante for andre.

5.9 Reduser kompleksitet og teknisk gjeld i systemer, grensesnitt og tjenester.

Veiledning og ressurser

Nasjonal arkitektur og digital samhandling (Digitaliseringsdirektoratet)

Oversikt over nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger (Digitaliseringsdirektoratet)

Strategiske prinsipper for bruk og utvikling av nasjonale felleskomponenter (Regjeringen, Digital agenda kap.11.1)

The SOA Sourcebook (The Open Group)

Kontakt

Nasjonal arkitektur