Hopp til hovedinnhold

Endringshistorikk og versjonslogg

Her finner du informasjon om forvaltningen av prinsippene, endringslogg, og liste over gjeldende og tidligere versjoner i pdf-format.

Forvaltning og videreutvikling av prinsippene

Første versjon av arkitekturprinsippene kom i en stortingsmelding i 2009, og de oppdaterte prinsippene er derfor forankret hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Prinsippene er utarbeidet i fellesskap med statlige og kommunale virksomheter og sendt på høring sommeren 2019. De oppdaterte prinsippene er forankret i Arkitektur- og standardiseringsrådet og i Skates arbeidsutvalg. Prinsippene vil forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet i overenstemmelse med KMD. Ved vesentlige endringer i prinsippene vil offentlig høring gjennomføres.

Endringslogg

Gjeldende versjon er versjon 3.0, publisert 14. januar 2020. Engelsk versjon er publisert 22. juni.

Endringer av gjeldende versjon
Dato Prinsipp Endringer
25.11.20 4. Del og gjenbruk data Lagt til ressurs: Veileder for roller og ansvar ved deling av data
10.11.20 3. Bidra til digitaliseringsvennlige regelverk Lagt til ressurs: Nasjonalt ressurssenter for deling av data
17.12.20 1. Ta utgangspunkt i brukernes behov Lagt til ressurs: Klart språk i digitale tjenester, og fjernet lenke til utdatert side "Kriterier om bruk av flere språk og målformer"
17.12.20 4. Del og gjenbruk data, og 6. Lag digitale løsninger som støtter samhandling Ressursen "Norsk arkitekturrammeverk for samhandling" har endret navn til "Rammeverk for digital samhandling", og Felles datakatalog er slått sammen med data.norge.no
06.01.21 7. Sørg for tillit til oppgaveløsningen Byttet ut lenke til ressurs om digital sikkerhet, NSM.

Kontakt

Nasjonal arkitektur