Miste og finne jobb - en prioritert livshendelse

Et godt fungerende arbeidsliv er bærebjelken for det norske velferdssamfunnet. Denne livshendelsen omfattende og har mange treffpunkter mot de øvrige livshendelsene.

Målsetting og leveranser

 • Livshendelsen er knyttet til Arbeids- og velferdsforvaltningens kjernevirksomhet

 • Arbeids- og Velferdsdirektoratet har ansvar for digitale tjenester på statlig side, men utvikler også løsninger for kommunal sektor gjennom for eksempel Digisos-arbeidet

Viktige understøttende aktiviteter

 • Arbeidsplassen.no ble lansert i 2019 og er en møteplass der arbeidsgivere og arbeidssøkere lett kan finne hverandre. Denne plattformen er utviklet og driftet av Arbeids- og velferdsetaten i samarbeid med private aktører

 • Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen er et annet eksempel på digital tjenesteutvikling som bidrar til tjenester overfor arbeidsgivere og personbrukere

 • IPS – for psykiske lidelser og /eller rus som ønsker deltakelse i arbeidslivet

 • DigiHOT – Mål om sømløs digital plattform mellom partene for å få nødvendige hjelpemidler

 • Løsninger for arbeidsgivere og permitterte

 • Felles behandlingsansvar §14a - juridisk vurderinger samt digital løsning

 • FuFinn – Digital representasjon via fullmakt eller vergemål

 • Arbeidet med aktiviteter for livshendelsen er finansiert gjennom moderniseringsarbeidet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, medfinansieringsordningen og StimuLab-ordningen

Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Utførende direktorat/virksomhet NAV
Gjennomføres 2019–
Status fremdrift (oppdatert mai 2021) Koronapandemien har medført vesentlige endringer og forbedringer i NAVs digitale løsninger som et virkemiddel for å håndtere den økte ledigheten. Dette arbeidet fortsetter.
Kontaktpersoner

ASD: Espen Opjordsmoen (espen.opjordsmoen@asd.dep.no​)

NAV: Håkon Røstad (hakon.rostad@nav.no)

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

 • Arbeidsgivere
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Helsesektoren
 • Utdanningssektoren
 • Skatteetaten