Innsatsområder i handlingsplanen

Handlingsplanen inneholder flere innsatsområder, og for hvert innsatsområde er det flere tiltak.

To personer går bortover mot høyre med hhv en rød firkant og en blå sirkel under armen.svg