Handlingsplan for regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi

KS, Skate og Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en handlingsplan basert på regjeringens digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Den inneholder flere innsatsområder, og for hvert innsatsområde er det flere initiativer.

DI - person med koffert i høyre hånd og et ark under venstre arm