Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomhetsledere i å lykkes med digitaliseringsprosjekter og endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.

Relevante rådgivnings- og finansieringstjenester fra Digdir