Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2022

Dette er Skate

Skate står for Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen. Vi er sammensatt av toppledere fra 14 offentlige virksomheter.

Filmen nedenfor forklarer mer om hva topplederorganet Skate er og hva vi er opptatt av.

Dette er Skate

Skates formål

Skate skal bidra til at vi når målene i regjeringens it-politikk.

To viktige perspektiver skal ligge til grunn for arbeidet vårt:

  • et brukerperspektiv som sikrer at brukerne står i sentrum for offentlig digitalisering, og
  • et helhetsperspektiv som er bredere enn samfunnsoppdraget til den enkelte Skate-virksomhet.