Hopp til hovedinnhold

Nettverk for veiledningsaktører - styring og kontroll

Nettverket skal fremme økt dialog mellom veiledningsaktørene på området og bidra til en helhetlig tilnærming innen styring og kontroll, med informasjonssikkerhet som fokus.

Illustrasjon. Tre personer holder telefoner og snakker sammen.

For å lykkes med måloppnåelse og arbeidsprosesser i offentlig sektor er det viktig å ha god informasjonssikkerhet. For å få til dette er det viktig å ha god veiledning på informasjonssikkerhet, inkludert digital sikkerhet. Arbeidet med å få god styring og kontroll på informasjonssikkerheten handler om å få helhetlig styring og kontroll. Det er derfor viktig at alle veiledningsaktørene på disse fagområdene har en felles møteplass for å koordinere seg og utveksle erfaringer.

Digitaliseringsdirektoratet leder og administrerer nettverket.

Retningslinjer for samordning av veiledning

I 2021 ble nettverket enige om et sett med kjøreregler man jobber etter for å involvere hverandre på tvers. Dette inkluderer blant annet at alle medlemmer i nettverket etterstreber å involvere hverandre på følgende punkter i arbeidet:

  • Ved oppstart/planlegging
  • Under arbeid
  • Før ferdigstillelse
  • Ved publisering

Referater

Det avholdes 2–4 møter pr år. Referater legges ut her i etterkant av møtene.

Kontakt

Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet

Katrine Aam Svendsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 99628715