Leder av en offentlig virksomhet har ansvaret for å styre virksomheten. Dette inkluderer å styre risiko forbundet med virksomhetens oppgaver og tjenester. Arbeidet med informasjonssikkerhet er en del av dette.

Styring av informasjonssikkerhet

Leder av en offentlig virksomhet har ansvaret for å styre virksomheten. Dette inkluderer å styre risiko forbundet med virksomhetens oppgaver og tjenester. Arbeidet med informasjonssikkerhet er en del av dette.

Digdir Illustrasjon – En person løfter en stor ball - rød (svg)