Hopp til hovedinnhold

Rapport Erfaringsrapport om handlingsplanen 2020

Digitalisering under pandemien

12. mars 2020 endret arbeidslivet seg fullstendig. Rundt halvparten av arbeidstakerne måtte jobbe hjemmefra, skoleelever måtte få hjemmeundervisning, og arbeidstakere ble permittert. Tjenester måtte leveres på nye måter, og på kort tid ble så vel legebesøk som kommunestyremøter digitale. Også domstolene tok i bruk video.

En hånd holder opp en mobiltelefon

Nye tjenester ble etablert på rekordtid. Raskest gikk det med løsningen for sporing av smittevernsutstyr hos tannlegene. Den ble laget på tre timer. Den automatiserte søknadsløsningen for kompensasjon av tapte driftsinntekter ble utviklet på tre uker, også det rekordraskt.

Økt bruk av digitale fellesløsninger

Fellesløsningene var avgjørende for omstillingen. Vi opplevde at den robuste, digitale infrastrukturen, med skalerbare fellesløsninger og etablerte registre, kom til nytte både i stat og kommune. Altinn gjorde det mulig å sette nye tjenester i produksjon samme dag som behovet oppstod.

82 prosent økning i trafikken i ID-porten fra februar til mars 2020. Økningen totalt fra 2019 til 2020 var 40 prosent, mot 27 prosent fra 2018 til 2019.

Styrket samarbeid med privat sektor

En annen avgjørende faktor var det etablerte samarbeidet mellom virksomheter i offentlig sektor og med næringslivet, blant annet gjennom DSOP. Tilliten som er opparbeidet her, og som ble videreutviklet under krisens første måneder, var avgjørende i pandemiens første fase.

Hva tar vi med oss videre?

Det er for tidlig å si hvilken betydning koronapandemien har hatt for digitaliseringen av offentlig sektor. Vi kan ikke forvente et like hurtig utviklingsløp i fremtiden. Mye ble utviklet på rekordtid fordi det ble jobbet utover normal arbeidstid.

Men flere virksomheter har fått kunnskap om nye agile arbeidsmetoder, med samarbeid på tvers av fag og virksomhet. Regelverksutvikling og systemutvikling har foregått parallelt.

Vi har fått testet ut alternative måter å levere tjenester på. Digitale konsultasjoner med fastlegen ligger nå fast som tjeneste på Helsenorge.no, og prøvesvar blir formidlet i portalen i løpet av ett døgn. Flere kommuner opprettet samarbeid med plattformtjenester som Nyby og Luado for å koble blant annet frivillige ressurser med behov i befolkningen.

I skolesektoren er erfaringene mer varierte. Likevel viser forskningen at de ansatte i skolen har utvidet sitt digitale repertoar, og at skoleledere og lærere har fått erfaringer som har skapt refleksjon og ettertanke om mål for opplæringen, organisering av undervisningen og om involvering av elever m.m.