Bildet viser skyskrapere i en by, med noen symboler som symboliserer "digitale tvillinger".  Figuren har ellers ingen spesiell betydning - den er her mest til pynt.

Årlig status om digitaliseringen av Norge Erfaringsrapport om handlingsplanen 2020

Arbeidet med initiativene i handlingsplanen har skapt viktig læring som er nyttig i det videre arbeidet med digitaliseringsstrategien.

14. mai 2021
Illustrasjon. To personer sitter på hver sin kloss og vinker til hverandre.

Erfaringer fra 2020

Det er viktig å sette brukeren først og jobbe på tvers med et tydelig forankret eierskap.

Les oppsummeringen av 2020

Anbefalinger for veien videre

En femårig handlingsplan må blant annet være fleksibel og kunne inkludere nye initiativer.

Les alle anbefalingene
Illustrasjon. To personer går bortover mot høyre med hhv en blå sirkel og en rød firkant under armen.
Illustrasjon. En person står på en gul topp og ser i kikkert.

Nye føringer og utviklingstrekk

Bærekraft, kompetanse, tillit og gjenbruk er områder vi må vie økt oppmerksomhet fremover.

Les om områdene som krever økt oppmerksomhet

Digitalisering under pandemien

12. mars 2020 stengte Norge ned. Hvilke konsekvenser fikk det for digitalisering av samfunnet?

Les om hvordan pandemien påvirket digitaliseringen
Illustrasjon. En person med munnbind går mot venstre, bærer på en koffert og ser på mobilen.
Illustrasjon. Fire hender griper hverandre.

Bærekraft, innovasjon og internasjonalt samarbeid

Regjeringen vil forsterke arbeidet med å løse bærekraftsutfordringene. Innovasjon og internasjonalt samarbeid blir viktig.

Les mer om bærekraft, innovasjon og internasjonalt samarbeid

Det økonomiske handlingsrommet krymper

Norsk økonomi står ved et vendepunkt. Oljenæringen som vekstmotor vil få mindre betydning,

Les om det økonomiske handlingsrommet
Illustrasjon. En person løfter en stor ball.
Illustrasjon. To personer stabler en ball oppå en kloss.

Befolkningens ønsker, tillit og kompetanse

Befolkningen har høye forventninger til offentlige tjenester.

Les om befolkningens ønsker, tillit og kompetanse

Teknologi som vil påvirke oss framover

Kunstig intelligens og måten vi samler inn og håndterer data, kan endre offentlig sektor framover.

Les om teknologien som vil påvirke oss framover
Illustrasjon. En rød person på mørk bakgrunn mottar en blå ball fra en gigantisk hånd.
Illustrasjon. To store hender legger en sirkel og en firkant inntil hverandre.

Hva er Schrems II-dommen?

Dommen kan få betydning for flere digitale løsninger som benyttes av innbyggere, offentlige og private virksomheter.

Les om Schrems II-dommens betydning