Hopp til hovedinnhold

Rapport

Årlig status om digitaliseringen av Norge Erfaringsrapport om handlingsplanen 2020

Arbeidet med initiativene i handlingsplanen har skapt viktig læring som er nyttig i det videre arbeidet med digitaliseringsstrategien.

14. mai 2021

Erfaringer fra 2020

Det er viktig å sette brukeren først og jobbe på tvers med et tydelig forankret eierskap.

Les oppsummeringen av 2020

Anbefalinger for veien videre

En femårig handlingsplan må blant annet være fleksibel og kunne inkludere nye initiativer.

Les alle anbefalingene

Nye føringer og utviklingstrekk

Bærekraft, kompetanse, tillit og gjenbruk er områder vi må vie økt oppmerksomhet fremover.

Les om områdene som krever økt oppmerksomhet

Digitalisering under pandemien

12. mars 2020 stengte Norge ned. Hvilke konsekvenser fikk det for digitalisering av samfunnet?

Les om hvordan pandemien påvirket digitaliseringen

Bærekraft, innovasjon og internasjonalt samarbeid

Regjeringen vil forsterke arbeidet med å løse bærekraftsutfordringene. Innovasjon og internasjonalt samarbeid blir viktig.

Les mer om bærekraft, innovasjon og internasjonalt samarbeid

Det økonomiske handlingsrommet krymper

Norsk økonomi står ved et vendepunkt. Oljenæringen som vekstmotor vil få mindre betydning,

Les om det økonomiske handlingsrommet

Befolkningens ønsker, tillit og kompetanse

Befolkningen har høye forventninger til offentlige tjenester.

Les om befolkningens ønsker, tillit og kompetanse

Teknologi som vil påvirke oss framover

Kunstig intelligens og måten vi samler inn og håndterer data, kan endre offentlig sektor framover.

Les om teknologien som vil påvirke oss framover

Hva er Schrems II-dommen?

Dommen kan få betydning for flere digitale løsninger som benyttes av innbyggere, offentlige og private virksomheter.

Les om Schrems II-dommens betydning