Hopp til hovedinnhold

Meld inn prosjekt til Digitaliseringsrådet

Her kan du melde inn et prosjekt til Digitaliseringsrådet og få svar på mye av det du måtte lure på om forespørselen og prosessen videre.

Sekretariatet tar imot alle forespørsler om behandling i rådet. Vi svarer også på alle spørsmål du måtte ha.

Meld inn prosjektet

Digitaliseringsrådets sekretariat

Ofte stilte spørsmål om hvordan vi behandler prosjekter i rådet

Er det bare tradisjonelle digitaliseringsprosjekt som får behandling? Nei, vi behandler og gir anbefalinger til alle mulige prosjekter. Vi har behandlet både digitaliseringsprosjekter, større programmer, strategier, satsingsforslag og andre tiltak hvor digitalisering inngår.

Hvor langt bør et prosjekt ha kommet før det kan behandles i rådet? Det er ingen begrensninger; vi behandler prosjekter i alle faser, uansett hvor kort eller langt man har kommet. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i prosessen, så kan vi sammen bli enige om når det passer best med et rådsmøte. Det er flere virksomheter som har erfart at «jo før, jo bedre».

Er det noen krav til størrelsen på prosjektet? Vi gir råd til prosjekter i alle størrelser. Du kan også søke om å få behandlet tiltak som faller inn under Finansdepartementets kvalitetssikringsordning. Dersom det er snakk om et stort tiltak, vil vi på forhånd avklare hvilke konkrete, begrensede problemstillinger rådet skal konsentrere seg om.

Hva slags dokumentasjon skal virksomheten sende inn? Det er ingen strenge og byråkratiske krav til dokumentasjonen vi trenger. Vi ber om å få tilgjengelig og eksisterende dokumentasjon. Vi tar gjerne imot dokumentasjon som er under arbeid også. Alt blir behandlet konfidensielt. Sekretariatet hjelper dere gjerne med å finne ut hva som kan være hensiktsmessig å sende inn.

Hvor lang tid tar det å få forespørselen behandlet? Fra dere sender oss dokumentasjonen til vi sender dere anbefalingsbrevet, tar det kun tre uker!

Hvem fra virksomheten skal stille i rådsmøtet? Det er et krav at virksomhetslederen representerer virksomheten i rådsmøtet. Tiltaket må derfor være godt forankret i ledelsen i virksomheten. Virksomhetsleder bestemmer selv hvem hun eller han velger å ta med seg i rådsmøtet. De som deltar, må beregne at det tar halvannen time.

Vi fikk en sparringspartner til det vi jobber med. Dere har klart å fylle et rom der, spesielt når det gjelder samarbeid på tvers.

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Elin Oksavik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90224846

Svein Ragnar Kristensen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 38 40 66