Rettleiing i sosiale medium for offentleg forvaltning

Å kommunisere i sosiale medium er kommunikasjon på samme måte som i andre kanalar. Statens kommunikasjonspolitikk og verksemdas eigne retningslinjer for kommunikasjon gjeld difor også for sosiale medium.

Digdir Illustrasjon – person sitter flatt på en rød kloss med en blå halvkule i ryggen og ser på mobilen sin (svg)