Ny i Norge – en prioritert livshendelse

Livshendelsen er kompleks fordi den involverer mange ulike sektorer og omfatter mange måter å være ny innbygger på. Visjonen er «Det skal være enkelt å være ny i Norge».

Målsetting og leveranser

Viktige understøttende aktiviteter

  • Brukerreiser og informasjonsinnhenting/ intervjuer. IMDi har innhentet informasjon om følgende målgrupper: overføringsflyktninger, voksne asylsøkere, enslige mindreårige, barn i familie, familieinnvandrer og arbeidssøkere. Ferdigstilt
  • Informasjonsinnhenting for livshendelsen Ny i Norge (Rambøll Management Consulting). Ferdigstilt

  • Kompetansedataflyt – tiltak fra innsiktsrapport 2020. Tiltaket inngår i IMDis digitale portefølje. Forventes ferdigstilt 1 halvår 2021

Ansvarlig departement Kunnskapsdepartementet (KD)
Utførende direktorat/virksomhet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Gjennomføres 2019–
Status (oppdatert mai 2021) På plan – På tross av koronasituasjonen har oppdraget levert rapport etter intervju med 274 innvandrere
Kontaktpersoner

KD: Erffan Parandian (Erffan.Parandian@kd.dep.no​)

IMDi: Kari Nysted (kny@imdi.no)

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

  • KS
  • KD
  • Digdir
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Faggruppe for tjenestekjeder under Kunnskapsdepartementet
  • Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • NAV