Hopp til hovedinnhold

Styring og organisering for gjennomføring av handlingsplanen

DFD har det overordnede ansvaret for gjennomføring av handlingsplanen. Digdir vil være utførende virksomhet på majoriteten av tiltakene og vil koordinere og rapportere på fremdrift på helheten av tiltakene i handlingsplanen. Dette innebærer koordinering med andre utførende virksomheter for tiltak de er ansvarlig for. Hver ansvarlig virksomhet er ansvarlig for å sikre involvering av deltakende virksomheter slik beskrevet per tiltak.

Flere tiltak har avhengigheter og pågående arbeid, hvor det er behov for en helhetlig forankringsstruktur på tvers av forvaltningen. For komplekse utredninger og videre arbeid i etterkant av utredningene, vil det kunne være behov for forankring/koordinering på departementsnivå. Gjennomføring av tiltak dekkes innenfor departementenes og de ulike virksomhetenes gjeldende budsjettrammer. Gjennomføring av tiltak som krever ekstra midler vil håndteres gjennom den ordinære budsjettprosessen.