Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2021

Vedlegg 1: Dette har Skate behandlet i 2021

Skate har hatt fire ordinære møter og en fagdagssamling i 2021. Her er en oversikt over Skates agendaer gjennom året med lenke til møtereferatene.

  Skate-møtet 17. mars 2021

  • Ny sammensetning av Skate fra 1.1.2021
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Felles arbeid med informasjonsforvaltning - hva har vi oppnådd så langt, og hva er neste mål?
   Saksansvarlig: Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet
  • Regulatoriske sandkasser - Hva er viktige strategiske rammer for etablering og samarbeid? - Råd fra Skate
   Saksansvarlig: Arkivverket
  • Medfinansieringsordninga - Digdirs foreløpige vurdering
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Digdirs hovedprioriteringer i 2021 og involvering av Skate
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

  Les referatet fra møtet

  Skates fagdager 5. og 6. mai 2021

  • Sammenhengende tjenester
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Møte med distrikts- og digitaliseringsministeren
   Saksansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Digitaliseringsdirektoratet
  • Handlingsplanen og felles økosystem
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

  • Felles refleksjon - Erfaringer fra fagdagene og veien videre
   Saksansvar: Digitaliseringsdirektoratet

  Les referatet fra fagdagene

  Skate-møtet 16. juni 2021

  • Digital Europe Programme (DIGITAL) - Hvordan utnytte DIGITAL i den nasjonale innsatsen under regjeringens digitaliseringsstrategi? - Råd fra Skate
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet i samråd med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd
  • Oppfølging - Styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Status i arbeidet med å etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen
   Saksansvarlig: KS
  • Skates saksliste neste halvår og nytt Skate topplederseminar
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Orienteringssak: Digdir sine anbefalinger til KMD om Digitaliseringsrundskrivet
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

  Les referatet fra møtet

  Skate-møtet 13. oktober 2021

  • Koordineringsarbeidet knyttet til bruk av skytjenester etter Schrems II-dommen
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Hvordan sikrer vi tilgjengeliggjøring og bruk av offentlige data for næringslivsutvikling - Geografisk infrastruktur og Datafabrikken
   Saksansvarlig: Kartverket og Digitaliseringsdirektoratet
  • Tverrsektoriell styring - Departementenes rolle - Konkrete råd fra Skate
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet, Skatteetaten og KS
  • Regelverksutvikling som en del av tjenesteutvikling
   Saksansvarlig: NAV og KS
  • Endring i Skate etter at Unit opphører - innspill fra Skate
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

  Les referatet fra møtet

  Skate-møtet 8. desember 2021

  • Møte med kommunal- og distriktsministeren
   Saksansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Digitaliseringsdirektoratet
  • Erfaringer etter år to med regjeringens digitaliseringsstrategi – råd fra Skate
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Orientering om utredning om fremtidig organisering av digitale fellestjenester i kommunal sektor.
   Saksansvarlig: KS
  • Fra prosjekt til produkt i samspill mellom virksomheter
   Saksansvarlig: KS og NAV
  • Skates møteplan 2022, saksliste neste halvår og Skates erfaringsrapport 2021
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

  Les referatet fra møtet