Hopp til hovedinnhold

Rapport Rikets digitale tilstand 2019-2024

Forord

Frode Danielsen

Digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor ble lagt frem i juni 2019. I denne 2024-utgaven av «Rikets digitale tilstand» går vi gjennom status: Har vi nådd målene? Kan vi si at innbyggerne møter gode sammenhengende tjenester i kontakten med det offentlige? Har forvaltningen blitt flinkere til å utnytte mulighetene som digitaliseringen gir oss?

Det gjøres mye godt og framtidsrettet digitaliseringsarbeid i Norge. Noe lykkes vi godt med, men på andre områder møter vi hindringer. Disse hindringene gjør at vi ikke klarer å utnytte mulighetene som digitaliseringen gir oss. I tillegg til at vi som innbyggere ikke får de tjenestene vi fortjener, klarer vi ikke hente ut gevinstene og effektivisere forvaltningen.

I denne rapporten beskriver vi hva disse hindringene går ut på. Et hovedtrekk er mangel på overordnet prioritering, finansiering og samordning - på tvers av sektorer og virksomheter.

En av styrkene med det norske samfunnet er at vi løser små og store oppgaver på dugnad. Når det gjelder digitaliseringsfeltet, er det grunn til å spørre seg om tiden for å basere arbeidet på frivillighet og dugnad er over, og at sterkere styring må til. I denne utgaven av «Rikets digitale tilstand» etterlyser Digdir derfor sterkere styring og prioritering. For å omskrive salig Ibsen: Digitalisering må vi gjøre fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

La oss bruke kunnskapene og erfaringene vi har høstet til å digitalisere bedre. God lesning!

Frode Danielsen

Direktør, Digdir