Sammen om en sikker digital offentlig sektor - dag 2

Informasjonssikkerhet
Torsdag 29. oktober kl. 09:00–11:20, 2020
Webinar

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

Digital sikkerhet er en forutsetning for en vellykket digitalisering av offentlig sektor. Helhetlig styring og forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor er viktig for å oppnå gode og sikre innbyggertjenester.

I dette andre webinaret får vi høre om viktigheten av sikkerhetskompetanse og arbeidet med kompetanseheving, og vi snakker om sikkerhetskultur, øvelser og deling av erfaringer rundt sikkerhetsutfordringer.

  • Hvilken kompetanse trenger vi?
  • Hva kan vi lære av hverandre?
  • Hvordan kan øvelser og hendelser bedre kompetansen og sikkerhetskulturen?

Agenda

TidForedrag
09:00Velkommen
Torkjell Dahl, Styreleder KiNS

Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor
Asbjørn Finstad, Avdelingsdirektør KS

Sikkerhetskompetanse, beskrivelse og praktiske eksempler
Katrine Aam Svendsen, Digitaliseringsdirektoratet
Harald Torbjørnsen, Daglig leder KiNS

PAUSE

Bruk av KiNS kompetansepakke
Torkjell Dahl, Ringerike kommune
Knut Joar Eggen, Sarpsborg kommune
Anette Engum, Bærum kommune

Øvelser for bedre informasjonssikkerhet - ferdig planlagte diskusjonsøvelser
Anders Gundersen, Seniorrådgiver DSB

"Sharing is caring" - hvordan åpenhet om sikkerhetsutfordringer bedrer sikkerhetskulturen
Raymond A Hagen, Seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet
11:15Avslutning
Torkjell Dahl, Styreleder KiNS


Målgruppe

Webinaret er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor, med interesse for informasjonssikkerhet.

Ved påmelding mottar du lenke til webinaret.