Sammen om en sikker digital offentlig sektor - dag 2

Tid
Torsdag 29. oktober kl. 10:00–11:20
Sted
Webinar
Påmeldingsfrist
Tirsdag 27. oktober kl. 16:00
Kontaktperson
Svanhild Gundersen, Telefon: 95 84 07 25

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

Digital sikkerhet er en forutsetning for en vellykket digitalisering av offentlig sektor. Helhetlig styring og forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor er viktig for å oppnå gode og sikre innbyggertjenester.

I dette andre webinaret får vi høre om viktigheten av sikkerhetskompetanse og arbeidet med kompetanseheving, og vi snakker om sikkerhetskultur, øvelser og deling av erfaringer rundt sikkerhetsutfordringer.

  • Hvilken kompetanse trenger vi?
  • Hva kan vi lære av hverandre?
  • Hvordan kan øvelser og hendelser bedre kompetansen og sikkerhetskulturen?

Mer informasjon og agenda blir publisert senere.

Målgruppe

Webinaret er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor, med interesse for informasjonssikkerhet.

Ved påmelding mottar du lenke til webinaret.