Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonssikkerhet
  • NIFS
Tid:
onsdag 29. november kl. 09:00–11:30, 2023
Sted:
Hybrid/Økern Portal

Statens kompetansemiljø for informasjonssikkerheit har 10-års jubileum! Vi feiret dette med å invitera til NIFS-møte med tema: Informasjonssikkerheit gjennom 10 år.

Dette var et hybrid NIFS-møte med omtrent 70 digitale deltakere, mens det på Økern portal var rundt 35 personer til stede. Møtet ble etterfulgt av lunsj og kake, og det var gode muligheter for å knytte kontakter.

Vi vil rette en stor takk til foredragsholderne for deres bidrag og samarbeid!

I 2012 lanserte regjeringa ein nasjonal strategi for informasjonssikkerheit, og året etter ble Statens kompetansemiljø for informasjonssikkerheit danna. Det ble oppretta i det som då heit Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som no, etter ein samanslåing med Altinn og fagmiljøet for informasjonsforvaltning frå Brønnøysundregistret, har vorte til Digitaliseringsdirektoratet.

Det betyr at Statens kompetansemiljø for informasjonssikkerheit har 10-års jubileum i 2023. Vi feiret dette med å invitere til NIFS-møte med tema "Informasjonssikkerheit gjennom 10 år".


TIDTEMA
08.45Oppmøte på Økern Portal for fysiske deltagere
09:00

Velkommen og nytt fra Digdir

v/Digitaliseringsdirektoratet

Kompetansemiljøet 10 år

Katrine Aam Svendsen , Digitaliseringsdirektoratet

Tilbakeblikk på sikkerhet

Håkon Styri, NSM

PAUSE​​

Noen historier fra arbeidet med informasjonssikkerhet

Øyvind Grinde, Helse Sør-Øst

"A series of unfortunate incidents.... “

Celebrating many years of security work , looking at the most interesting days at work

Raymond André Hagen, Digitaliseringsdirektoratet

Vi ser inn i glasskulen

Camilla Olsen, Sopra Steria

Oppsummering/andre spørsmål
11:30 Lunsj


Om NIFS

Nettverk for informasjonssikkerheit (NIFS) er ein møteplass for offentleg tilsette som jobbar med informasjonssikkerheit. Vi ser på ulike tema og deler erfaringar.

Vi arrangerer til vanleg fem møte i året, med ulike tema innan informasjonssikkerheit. Møta skal bidra til informasjonsutveksling og dialog mellom tilsette som jobbar med informasjonssikkerheit i forvaltninga.

Møta består ofte av både teoretiske foredrag og erfaringsforedrag. Vi har òg gjerne gruppearbeid med diskusjonar. Dette gir moglegheiter for erfaringsdeling mellom deltakarane og gir oss god innsikt i kva som går føre seg ute i verksemdene.

Praktisk informasjon

Møtet er ope for alle offentleg tilsette som arbeider med eller har interesse for informasjonssikkerheit.

Dette NIFS-møtet er eit hybrid-møte, kor det er mogleg å delta stedlig eller digitalt. Me inviterer til lokala våre i Økern Portal (Lørenfaret 1C) i Oslo eller via Microsoft Teams.

Bli medlem i NIFS

Kontakt oss om medlemskap

Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet