Om nettverksmøtene

Nettverk for informasjonssikkerhet er åpent for alle offentlig ansatte som arbeider med eller har interesse for informasjonssikkerhet.

Vi arrangerer til vanlig fem møter i året, med ulike tema innen informasjonssikkerhet. Møtene skal bidra til informasjonsutveksling og dialog mellom ansatte som jobber med informasjonssikkerhet i forvaltningen.

NIFS-logo liten

Møtene består ofte av både teoretiske foredrag og erfaringsforedrag. Vi har også gjerne gruppearbeid med diskusjoner. Dette gir muligheter for erfaringsdeling mellom deltakerne og gir oss god innsikt i hva som foregår ute i virksomhetene.

Grunnet covid-19-pandemien gjennomførte vi mange av møtene i 2020 digitalt. Framover vil vi se på muligheten for en kombinasjon av fysiske og digitale møter.

  Møteplan for 2021

  • 17. februar - tema ikke bestemt
  • 15. april - mulig gjennomføring av diskusjonsøvelse
  • 26. mai - webinar - forberedelser til sikkerhetsmåneden i egen virksomhet
  • 15. september - tema ikke bestemt
  • 17. november - tema ikke bestemt

  Presentasjoner fra møtene i 2020 finner du på NIFS-forsiden. Ønsker du presentasjoner fra tidligere møter kan du kontakte oss.

  Kontakt