Hopp til hovedinnhold

Om nettverksmøtene

Nettverk for informasjonssikkerhet er åpent for alle offentlig ansatte som arbeider med eller har interesse for informasjonssikkerhet.

Vi arrangerer til vanlig fem møter i året, med ulike tema innen informasjonssikkerhet. Møtene skal bidra til informasjonsutveksling og dialog mellom ansatte som jobber med informasjonssikkerhet i forvaltningen.

NIFS-logo liten

Møtene består ofte av både teoretiske foredrag og erfaringsforedrag. Vi har også gjerne gruppearbeid med diskusjoner. Dette gir muligheter for erfaringsdeling mellom deltakerne og gir oss god innsikt i hva som foregår ute i virksomhetene.

Grunnet covid-19-pandemien gjennomførte vi de fleste av møtene i 2021 digitalt. Framover vil vi se på muligheten for en kombinasjon av fysiske og digitale møter.

  Møtedatoer 2023

  • 15. februar - Ledelsens gjennomgang
  • 26. april - Øvelser
  • 6. juni - Forberedelse til sikkerhetsmåneden
  • September (ikke fastsatt dato) - (ikke fastsatt tema)
  • November (ikke fastsatt dato) - (ikke fastsatt tema)

  Presentasjoner fra møtene i 2020, 2021 og 2022 finner du på NIFS-forsiden. Ønsker du presentasjoner fra tidligere møter kan du kontakte oss.

  Kontakt

  Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet