Hopp til hovedinnhold

Om nettverksmøtene

Nettverk for informasjonssikkerhet er åpent for alle offentlig ansatte som arbeider med eller har interesse for informasjonssikkerhet.

Vi arrangerer til vanlig fem møter i året, med ulike tema innen informasjonssikkerhet. Møtene skal bidra til informasjonsutveksling og dialog mellom ansatte som jobber med informasjonssikkerhet i forvaltningen.

NIFS-logo liten

Møtene består ofte av både teoretiske foredrag og erfaringsforedrag. Vi har også gjerne gruppearbeid med diskusjoner. Dette gir muligheter for erfaringsdeling mellom deltakerne og gir oss god innsikt i hva som foregår ute i virksomhetene.

Vi etterstreber å ha hybride møter, hvor det er servering av lunsj etter møtene.

(Tentative) Møtedatoer 2024

  • 6. mars: Lov om digital sikkerhet og NIS 2
  • 24.Mai: Øvelser
  • 11. September: Tema kommer
  • 13. November: Tema kommer

Presentasjoner fra møtene i 2020, 2021, 2022 og 2023 finner du på NIFS-forsiden. Ønsker du presentasjoner fra tidligere møter kan du kontakte oss.

Kontakt

Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet