Om nettverksmøtene

Nettverk for informasjonssikkerhet er åpent for alle offentlig ansatte som arbeider med eller har interesse for informasjonssikkerhet.

Vi arrangerer til vanlig fem møter i året, med ulike tema innen informasjonssikkerhet. Møtene skal bidra til informasjonsutveksling og dialog mellom ansatte som jobber med informasjonssikkerhet i forvaltningen.

NIFS-logo liten

Møtene består ofte av både teoretiske foredrag og erfaringsforedrag. Vi har også gjerne gruppearbeid med diskusjoner. Dette gir muligheter for erfaringsdeling mellom deltakerne og gir oss god innsikt i hva som foregår ute i virksomhetene.

Grunnet covid-19-pandemien gjennomførte vi de fleste av møtene i 2021 digitalt. Framover vil vi se på muligheten for en kombinasjon av fysiske og digitale møter.

  Møtedatoer 2022

  • 16. februar - Informasjonssikkerhet og Deling av data
  • 6. april - Øvelser
  • 25. mai - Forberedelse til sikkerhetsmåned
  • 14. september - Felles sikkerhet i forvaltningen
  • 16. november

  Presentasjoner fra møtene i 2020 og 2021 finner du på NIFS-forsiden. Ønsker du presentasjoner fra tidligere møter kan du kontakte oss.

  Kontakt

  Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet