Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonssikkerhet
  • Krav og anbefalinger
  • NIFS
Tid:
onsdag 06. mars kl. 09:00–12:00, 2024
Sted:
Lørenfaret 1C, 0580 Oslo

Velkommen til et hybrid møte i Nettverk for informasjonssikkerhet (NIFS) onsdag 06. mars 2024. Tema for møtet er «Lov om digital sikkerhet og NIS 2».

I desember 2023 ble lov om digital sikkerhet vedtatt i Stortinget og sanksjonert av Kongen i statsråd. Loven med forskrift(er) skal implementere EUs NIS-direktiv fra 2016 i norsk rett, og det er forventet at loven vil tre i kraft i 2024.

Tidlig i 2023 kom det et oppdatert NIS 2-direktiv i EU. De nye reglene skal være implementert i nasjonal rett i EU-landene i oktober 2024. I Norge pågår det utredning av NIS 2 og CER-direktivene, og det er forventet at det norske regelverket vil bli oppdatert iht. NIS 2 så snart som mulig.

Det pågår også mye annen regulering i EU som angår digitalisering og datadeling, og et foredrag gir en oversikt over hva som kommer.

Agenda
09:00Velkommen og innledning
09:10

NIS-direktivet og lov om digital sikkerhet – hva betyr dette for norske virksomheter?

Tor Jørgen Bergbye v/NSM

10:00Pause
10:15

God styring som også ivaretar nytt regelverk

v/Digdir

11:00

UTSATT: Nye EU-regelverk innen digitalisering, deling og bruk av data

Edvin Tengs Leirvåg v/Digdir

NIS-direktivet og lov om digital sikkerhet- hva betyr dette for norske virksomheter?

NIS-direktivet innføres i Norge gjennom ny lov om digital sikkerhet, og lovarbeidet for å forberede innføringen av det nye NIS2-direktivet pågår nå. I dette foredraget vil Tor Jørgen Bergbye fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gå gjennom innholdet i direktivet, gi en statusoppdatering om lovarbeidet i Norge, drøfte forholdet mellom NIS-direktivet og eksisterende regelverk og gå nærmere inn på myndighetsoppgavene som følger av direktivet, inkludert NSMs rolle.

God styring som også ivaretar nytt regelverk

Et foredrag om hvordan du kan benytte Digdirs anbefalinger og veiledning om styring av informasjonssikkerhet i din virksomhets arbeid med det nye regelverket.

UTSATT: Nye EU-regelverks innen digitalisering, deling og bruk av data

Det er mye regulering på gang i EU som angår digitalisering, deling og bruk av data. Hvordan foregår prosessen for å gjøre EU regelverk gjeldende i Norge og har det noen betydning at noen regelverk er laget som direktiv og andre som forordninger? Edvin Tengs Leirvåg fra Digitaliseringsdirektoratet gir oss svar på slike spørsmål, og gir en oversikt over utvalgte EU-regelverk på digitaliseringsfeltet som er i kraft eller på trappene, og som antagelig vi bli implementert til Norge.