Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonssikkerhet
  • NIFS
Tid:
fredag 24. mai kl. 09:00–12:00, 2024
Sted:
Økern Portal
Påmeldingsfrist:
onsdag 22. mai kl. 16:00, 2024
Kontaktperson:

Velkommen til et hybrid møte i Nettverk for informasjonssikkerhet (NIFS) 24.Mai 2024. Tema for møtet er «Øvelser»

Gjennom å øve lærer vi å unngå feil i reelle situasjoner. Viktigheten av å øve har blitt påpekt av flere, bl.a. i Totalberedskapskommisjonens rapport. Samtidig viser tidligere undersøkelser at virksomheter øver for lite på informasjonssikkerhetshendelser (Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen, 2018).

Møtet innledes ved at Digdir gir en oversikt over viktig regulering i EU som angår digitalisering og datadeling. Dette foredraget er et utsatt foredrag fra NIFS-møte 6.mars «Lov om digital sikkerhet og NIS 2». Deretter hører vi fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som vil snakke om planlegging og erfaringer fra ulike typer øvelser. Etter en liten pause vil deltagerne få ta del i en interaktiv digital øvelse i regi av Secure Practice. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Praktisk

Etter møtet vil det bli servert lunsj, og mulighet for å bygge nettverk. Dette er et hybrid møte. Vi oppfordrer imidlertid til å delta fysisk da det vil avholdes en interaktiv øvelse etter pausen, og det vil være fordelaktig å ha en diskusjonspartner.

Agenda
09.00Velkommen og nytt fra Digdir

Nye EU-regelverk innen digitalisering, deling og bruk av data

Edvin Tengs Leirvåg v/Digdir

Øvelser – et nyttig verktøy for alle

Harald Fardal v/ DSB

10.00Pause
10.15

“Hele Norge øver”

Erlend Gjære v/ Secure Practice

Lunsj