Omgrepsanalyse og definisjonsarbeid

Bruksområdet inneheld standardar som stiller krav til beskriving/dokumentasjon av omgrep og omgrepssamlingar, og organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid/omgrepsarbeid i offentleg sektor.