Begrepsanalyse og definisjonsarbeid

Bruksområdet inneholder standarder som stiller krav til beskrivelse/dokumentasjon av begreper og begrepssamlinger, og organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid/begrepsarbeid i offentlig sektor.

Målgruppen er alle som arbeider med kommunikasjon, terminologi, fagspråk og begrepsbeskrivelser i offentlig sektor, samt leverandører av metode-, prosess- og verktøystøtte i begrepsarbeid.