Hopp til hovedinnhold

Hva bør arbeidstaker gjøres kjent med?

Denne delen av veilederen søker å gi enkel og forståelig informasjon om hva det innebærer å bruke eID i arbeidssammenheng, som arbeidsgiver kan formidle til arbeidstakeren.

Det eksisterer ikke et helhetlig tilbud for opplæring og veiledning for anskaffelse og bruk av eID for offentlige ansatte. Mange ansatte vil derfor ha behov for grunnleggende informasjon om eID og hva bruken innebærer. En mer overordnet fremstilling av hva eID er, hvordan en eID utstedes, bruksområder og sikkerhetsnivåer finnes på våre nettsider. Denne veilederen vil avgrenses til bruk av eID i arbeidet.

De enkelte arbeidstakerne kan ha ulike utfordringer knyttet til bruk av eID. Utfordringene kan være unike for arbeidstakeren, være sektorspesifikke eller gjelde for en bestemt gruppe. I innledningskapittelet til veilederen er det skrevet mer om de vanligste utfordringene knyttet til bruk av eID i arbeidssammenheng, og som veilederen søker å svare ut. Se under "Formål" i innledningen.

Flere av utfordringene kan løses ved at arbeidsgiver gir tilstrekkelig informasjon til arbeidstaker. Både arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven (personvernforordningen) krever at arbeidsgiveren aktivt informerer sine ansatte. Dette kapittelet har til formål å gi en oversikt over hvilken informasjonen som bør gjøres tilgjengelig for arbeidstaker i forbindelse med bruk av eID.

Neste side i dette kapittelet: