Hopp til hovedinnhold

Slik bruker du veilederen

Veilederen består av fire deler:

  • Lover og regler som påvirker bruk av eID i offentlig forvaltning
  • Informasjon arbeidstaker burde gjøres kjent med
  • Arbeidsrettslige vurderinger
  • Personvernet til arbeidstaker

Det er utarbeidet tre sjekklister. En for arbeidsrettslige vurderinger, en for personvernrettslige vurderinger og en overordnet sjekkliste som arbeidsgiver kan følge. Sjekklistene er ikke ment som fasit, men en anbefaling om fremgangsmåte i forbindelse med bruk av eID i arbeidssammenheng, herunder en trinnvis fremstilling med de hensyn og vurderinger som ansees aktuelle.

For beslutningstakere som skal foreta mer grundige vurderinger anbefales det å gjennomgå informasjonen i veilederen, med innledningen som et naturlig startpunkt.

For arbeidstakere som er interessert i å bli kjent med sine rettigheter og plikter så kan Informasjon arbeidstaker burde gjøres kjent med være et naturlig startpunkt.

Det er ikke nødvendigvis meningen at brukere skal lese hele veilederen fra A til Å. Ulike deler av veilederen vil være mer eller mindre relevante avhengig av de forskjellige arbeidsforholdene, avtalene og praksisen rundt bruken av eID som finnes i dag.

Veilederen har også en side for utvalgte spørsmål og svar.

Neste side i dette kapittelet: