Hopp til hovedinnhold

Veileder for bruk av eID i offentlig forvaltning

Denne veilederen gir retningslinjer for bruk av eID for ansatte i offentlig forvaltning. Den inneholder nødvendig informasjon for arbeidsgivere og arbeidstakere, og har en sjekkliste for de viktigste vurderingene som arbeidsgiver bør gjøre i forbindelse med bruk av eID. Veilederen tar utgangspunkt i og beskriver den faktiske og rettslige situasjonen slik den er i dag.

Denne veilederen gir retningslinjer for bruk av eID for ansatte i offentlig forvaltning. Den inneholder nødvendig informasjon for arbeidsgivere og arbeidstakere, og har en sjekkliste for de viktigste vurderingene som arbeidsgiver bør gjøre i forbindelse med bruk av eID. Veilederen tar utgangspunkt i og beskriver den faktiske og rettslige situasjonen slik den er i dag.