Rapporter

Her finner du rapporter fra Digitaliseringsdirektoratet, rapporter om digitalisering fra tidligere Difi, samt fra enheter Digdir har en sekretariatsfunksjon for, som for eksempel Skate, DBDS og Digitaliseringsrådet.