Rapporter

Her finner du rapporter fra Digitaliseringsdirektoratet, rapporter om digitalisering fra tidligere Difi, samt fra enheter Digdir har en sekretariatsfunksjon for, som for eksempel Skate og Digitaliseringsrådet.

Oversikten inneholder bare rapporter som i sin helhet ligger på digdir.no, og ikke rapporter som Digdir har bidratt til, men som ligger på andre nettsteder. Andre tidligere rapporter fra Difi kan du finne på DFØ sine nettsider.

Tilsynet for universell utforming har en egne rapportserier om tilsyn, status og kartlegginger.