Hopp til hovudinnhald

Rapport

Digdirs årsrapport 2023

I 2023 kom samordning og digitalisering sterkare på dagsordenen, med nytt departement og eigen minister. Arbeidet med den nye digitaliseringsstrategien vart høgt prioritert også i Digdir. I årsrapporten for 2023 kan du lese om mål og måloppnåing, drift og satsingar i verksemda vår, mellom anna korleis vi har jobba med modernisering av ID-porten og Altinn og arbeidet vårt for samanhengande og inkluderande digitale tenester for verksemder og innbyggjarar.

23. april 2024