Rapporter fra Digitaliseringsdirektoratet

Se rapporter som er gitt ut av Digitaliseringsdirektoratet. Rapporter om digitalisering fra tidligere Difi er også inkludert. Andre tidligere rapporter fra Difi kan du finne på DFØ sine nettsider.