Hopp til hovudinnhald

DigdirCamp – sommarjobb for IT-studentar

Er du IT-student og vil ha ein spennande sommarjobb? Då inviterer vi deg til å søke på DigdirCamp. Du får jobbe tett saman med utviklingsmiljøet vårt som arbeider for å utvikle og modernisere IKT-tenester i Noreg.

Person som stuper i fjorden
Kvar sommar har vi ei gruppe IT-studentar samla til DidgirCamp i Leikanger. Bading i fjorden er populært - men frivillig!
Foto: Digdir

Kvart år inviterer vi IT-studentar til å vere med på DigdirCamp i Leikanger i Sogn. Vi gir sommarjobb til inntil åtte studentar, frå midten av juni til midten av august 2024.

På DigdirCamp får du bruke kunnskapen og ferdigheitene dine til å jobbe med konkrete ikt-oppgåver ved sida av erfarne utviklarar i våre fagmiljø.

Vi søkjer primært etter studentar innan informatikk/systemutvikling. Pass på at du i søknaden skriv kva utdanning du tek og kor langt du er komen i utdanninga. Arbeidsspråket er norsk.

Nyttig erfaring

Dei siste åra har DigdirCampen samla studentar frå NTNU i Trondheim og Gjøvik, Oxford Brooks i England, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Sørøst-Norge.

Studentane jobbar gjerne i to grupper for å løyse konkrete oppgåver. Gjennom sommaren presenterer studentane korleis dei jobbar med oppgåvene og kva for løysingar dei foreslår.

Eksempel på oppgåver dei siste åra:

  • Korleis kan ein automatisere kontrollen av at nettsider oppfyller standardkrava til tilgjengelegheit?
  • Korleis gjere det enklare for unge brukarar i alderen 13 til 18 år å ta i bruk offentlege digitale tenester?
  • Korleis ein kan kople ID-porten med Internet of Things (IoT)? Er det mogleg å gi dingsar som Alexa frå Amazon og Google Home tilgang til beskytta informasjon gjennom ID-porten?
  • Den offentlege innsynsløysinga eInnsyn handterer stadig større datamengder. Kva for alternativ finst for å for å møte dette behovet i løysinga?
  • Sjølvstyrt-ID, eller SSI, blir meir og meir relevant, og snart kjem EU med det som ein standard som alle medlemslanda må ha (ESSIF). Kva blir Digdir si rolle i dette økosystemet? Studentane lagde ein POC (proof of concept) og undersøkte dei forskjellige aktørane og kom med eit forslag til kva Digdir burde gjere.
  • Undersøke korleis PEPPOL-standardane (Pan-European Public Procurement Online) kan brukast til ulike typar elektroniske meldingar. Som for eksempel å kunne sende journalpostar til eInnsyn over PEPPOL, og korleis det kan brukast til meldingsutveksling mellom offentlege verksemder. Studentane laga ein POC med eksempel på slik bruk.

Kontakt

Jørn Stenehjem

Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 14 62 79

Hallvard Bjørdalsbakke

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 41749924