DigdirCamp – sommarjobb for IT-studentar

Er du IT-student og vil ha ein spennande sommarjobb? Då inviterer vi deg til å søke på DigdirCamp. Du får jobbe tett saman med utviklingsmiljøet vårt som arbeider for å utvikle og modernisere IKT-tenester i Norge.

Person som stuper i fjorden
Didgir-camparar som badar i fjorden i Leikanger.
Foto: Digdir

Kvart år inviterer vi IT-studentar til å vere med på DigdirCamp i Leikanger i Sogn. Vi gir sommarjobb til inntil åtte studentar, frå midten av juni til midten av august 2021. På DigdirCamp får du bruke kunnskapen og ferdigheitene dine til å jobbe med konkrete ikt-oppgåver ved sida av erfarne utviklarar i våre fagmiljø.

Nyttig erfaring

Dei to siste åra har DigdirCampen samla studentar frå NTNU i Trondheim og Gjøvik, Oxford Brooks i England, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Sørøst-Norge.

Studentane jobbar gjerne i to grupper for å løyse konkrete oppgåver. Gjennom sommaren presenterer studentane korleis dei jobbar med oppgåvene og kva for løysingar dei foreslår.

Eksempel på oppgåver dei siste åra:

  • Korleis gjere det enklare for unge brukarar i alderen 13 til 18 år å ta i bruk offentlege digitale tenester?
  • Korleis ein kan kople ID-porten med Internet of Things (IoT)? Er det mogleg å gi dingsar som Alexa frå Amazon og Google Home tilgang til beskytta informasjon gjennom ID-porten?
  • Den offentlege innsynsløysinga eInnsyn handterer stadig større datamenger. Kva for alternativ finst for å for å møte dette behovet i løysinga?

Søk plass

Søknadsfristen for DigdirCamp sommaren 2021 har gått ut. I år fekk vi 67 søkarar, og 8 av desse er tildelt plass.

Kontakt