Ansatte

Etternavn Fornavn Telefon E-post Avdeling
Aaberge Ingar +47 91 86 01 74 ingar.aaberge@digdir.no Fellesløsninger
Aakerø Snorre Torgeir Egedal +47 45 40 46 67 snorre.torgeir.egedal.aakero@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Aanestad Onar +47 92 42 66 31 onar.aanestad@digdir.no Kommunikasjon
Aarsand Erik +47 97 67 43 40 erik.aarsand@digdir.no Fellesløsninger
Aasberg Oddhild +47 48 02 44 17 oddhild.aasberg@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Aglen Siv Therese +47 46 66 08 30 siv.therese.aglen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Almendingen Tommy Flæsen Kvåle +47 90 66 34 71 tommy.flasen.kvale.almendingen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Alsaker Lise Marie Ingebrigtsen +47 95 13 22 09 lise.marie.ingebrigtsen.alsaker@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Alvik Tor +47 41 58 67 54 tor.alvik@digdir.no Digital strategi og samhandling
Anderson India May +47006142340 india.may.anderson@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Andersson Lars-Göran +47 91 85 35 29 lars-goran.andersson@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Andresen Birger Sjømæling +47 40 06 51 39 birger.sjomaling.andresen@digdir.no Fellesløsninger
Arnesen Monica +47 97 13 70 24 monica.arnesen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Atterås Vivian +47 97 52 49 19 vivian.atteras@digdir.no Fellesløsninger
Aungrind Linn +47 91 13 64 94 linn.aungrind@digdir.no Virksomhetsstyring
Aydemir Asli +47 98 06 24 79 asli.aydemir@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Bakken Ottar Sverre +47 93 23 49 42 ottar.sverre.bakken@digdir.no Fellesløsninger
Bakken Thomas +47 90 58 66 63 thomas.bakken@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Bakksjø Svein Gøran +47 91 38 10 52 svein.goran.bakksjo@digdir.no HR
Balevik Andreas +47 95 12 77 23 andreas.balevik@digdir.no Fellesløsninger
Balstad Vegar +47 99 28 59 79 vegar.balstad@digdir.no Virksomhetsstyring
Bang Helge +47 91 13 67 92 helge.bang@digdir.no Digital strategi og samhandling
Bastesen Cathrine Jensen +47 91 59 31 03 cathrine.jensen.bastesen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Berg Jan Åge +47 48 01 27 48 jan.age.berg@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Bergheim Livar +47 93 40 29 82 livar.bergheim@digdir.no Digital strategi og samhandling
Berntsen Hilde Rønnaug +47 95 97 26 34 hilde.ronnaug.berntsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Bertelsen Terje +47 99 41 40 09 terje.bertelsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Binningsbø Jørgen +47 40 47 38 11 jorgen.binningsbo@digdir.no Fellesløsninger
Birkeli Ronny +47 93 40 02 57 ronny.birkeli@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Bjelde Karsten Ellema +47 97 15 83 29 karsten.ellema.bjelde@digdir.no Fellesløsninger
Bjørdalsbakke Hallvard +47 41 74 99 24 hallvard.bjordalsbakke@digdir.no Fellesløsninger
Bjørgaas Knut +47 91 33 35 62 knut.bjorgaas@digdir.no Digital strategi og samhandling
Bjørk Arild +47 95 20 60 49 arild.bjork@digdir.no Fellesløsninger
Bjørk Rita +47 97 68 02 67 rita.bjork@digdir.no Virksomhetsstyring
Bjørkum Ingrid +47 95 70 52 31 ingrid.bjorkum@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Bjørseth Adrian Husabø +47 90 24 71 75 adrian.husabo.bjorseth@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Blix Trine +47 92 41 62 23 trine.blix@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Bogsrud Håkon Carson +47 41 42 35 53 hakon.carson.bogsrud@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Bolin Frode Alne +47 91 18 69 00 frode.alne.bolin@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Boulaziz Louisa +47 40 09 42 61 louisa.boulaziz@digdir.no Digital strategi og samhandling
Braarvig Gorm +47 47 45 90 20 gorm.braarvig@digdir.no Digital strategi og samhandling
Braskerud Petter +47 91 60 54 96 petter.braskerud@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Breidvik Anne Lise +47 90 84 58 55 anne.lise.breidvik@digdir.no Fellesløsninger
Bremer Aamund +47 97 03 08 38 aamund.bremer@digdir.no Fellesløsninger
Brevik Ragnar +47 99 71 76 79 ragnar.brevik@digdir.no Digital strategi og samhandling
Bringedal Tone +47 41 45 93 74 tone.bringedal@digdir.no Digital strategi og samhandling
Broomfield Heather +47 91 78 82 61 heather.broomfield@digdir.no Digital strategi og samhandling
Brox Sol Kristin Sigurdso +47 41 61 49 78 sol.kristin.sigurdso.brox@digdir.no Virksomhetsstyring
Brudvik Torhild +47 48 28 83 09 torhild.brudvik@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Brun Hanne +47 98 83 33 53 hanne.brun@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Bryn Tage +47 90 55 55 11 tage.bryn@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Bråthen Anniken Kjos +47 99 35 51 92 anniken.kjos.brathen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Buarøy Torkel +47 48 23 24 81 torkel.buaroy@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Bårdgard Åstveit Lars +47 98 41 83 01 lars.bardgard.astveit@digdir.no Fellesløsninger
Bøhm-Pedersen Fanny Emilie +47 99 36 17 78 fanny.emilie.bohm-pedersen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Cirotzki Bodhild Therese +47 91 00 13 69 bodhild.therese.cirotzki@digdir.no Fellesløsninger
Coffey Quinn Patrick +47 91 63 17 73 quinn.patrick.coffey@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Dahl Frode +47 45 40 04 04 frode.dahl@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Dale Bodil +47 40 22 71 24 bodil.dale@digdir.no Fellesløsninger
Danbolt Ingvild Hermansen +47 95 84 44 28 ingvild.hermansen.danbolt@digdir.no Virksomhetsstyring
Danielsen Bente bente.danielsen@digdir.no
Danielsen Frode +47 91 15 60 63 frode.danielsen@digdir.no Fellesløsninger
Dar Amna +47 40 07 66 14 amna.dar@digdir.no Virksomhetsstyring
Didriksen Andreas Kvitvær +47 95 86 97 20 andreas.kvitvar.didriksen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Dingsøyr Sture +47 97 58 14 05 sture.dingsoyr@digdir.no Fellesløsninger
Dvergsdal Alexander Engebø +47 46 86 44 34 alexander.engebo.dvergsdal@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Dybvik Håvard +47 94 89 40 40 havard.dybvik@digdir.no Fellesløsninger
Dyrøy Yngve +47 99 28 99 57 yngve.dyroy@digdir.no Virksomhetsstyring
Dørmænen Stig Bjarne +47 97 12 12 29 stig.bjarne.dormanen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Ebbesen Mona Iren +47 41 29 26 42 mona.iren.ebbesen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Eggum Dag Ove +47 91 80 67 31 dag.ove.eggum@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Eggum Elianne +47 94 81 29 83 elianne.eggum@digdir.no Digital strategi og samhandling
Eidem Helene Skjevling +47 91 58 23 97 helene.skjevling.eidem@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Eikevik Solfrid Skjerven +47 95 21 37 05 solfrid.skjerven.eikevik@digdir.no Fellesløsninger
Elde Jorunn Olaug +47 90 21 20 98 jorunnolaug.elde@digdir.no Fellesløsninger
Eliassen Gjertrud +47 93 68 26 11 gjertrud.eliassen@digdir.no Virksomhetsstyring
Elkadi Nour-Eddine +47 98 66 66 61 nour-eddine.elkadi@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Engen Aina +47 98 00 84 10 aina.engen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Engen Ståle Norum +47 97 47 31 33 stale.norum.engen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
England Håvard Midtbø +47 47 82 06 06 havardmidtbo.england@digdir.no Fellesløsninger
England Norunn +47 48 19 07 22 norunn.england@digdir.no Fellesløsninger
Eriksen Siri +47 92 80 86 42 siri.eriksen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Eriksson Jorunn Marie Havness +47 92 44 59 07 jorunnmariehavness.eriksson@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Fagerbakk Kurt Stian +47 41 31 31 20 kurt.stian.fagerbakk@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Falch Camilla +47 95 11 88 58 camilla.falch@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Fardal Frank +47 99 24 92 59 frank.fardal@digdir.no Fellesløsninger
Fardal Tor Kåre +47 45 73 85 45 tor.kare.fardal@digdir.no Fellesløsninger
Ferkingstad Jørgen +47 90 64 84 35 jorgen.ferkingstad@digdir.no Kommunikasjon
Finnøy Hanne +47 48 10 26 24 hanne.finnoy@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Fjelldal Andreas Maasø +47 48 26 63 29 andreas.maaso.fjelldal@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Fjellsøy Cecilie +47 91 17 97 04 cecilie.fjellsoy@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Flaten Jørn-Are +47 46 81 14 70 jorn-are.flaten@digdir.no Fellesløsninger
Foss Morten +47 41 44 73 57 morten.foss@digdir.no Fellesløsninger
Fossmo Sverre +47 91 14 70 59 sverre.fossmo@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Fossøy Geir Sindre +47 90 02 23 08 geirsindre.fossoy@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Fredh Bengt Rino +47 97 39 71 56 bengt.rino.fredh@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Fredheim Hanne Hofsæth +47 47 79 98 18 hanne.hofsath.fredheim@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Fröhlich Christiane Andrea +47 90 82 78 35 christiane.andrea.frohlich@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Fugleberg Joachim +47 98 88 65 86 joachim.fugleberg@digdir.no Digital strategi og samhandling
Fylken Wenche +47 47 25 93 11 wenche.fylken@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Fylling Daniel +47 97 96 32 86 daniel.fylling@digdir.no Fellesløsninger
Førre Sture Domaas +47 41 50 66 86 sturedomaas.forre@digdir.no Fellesløsninger
Gaasemyr Torunn Tveit +47 45 29 63 11 torunn.tveit.gaasemyr@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Gasnier Leo Sande +47 48 22 38 24 leo.sande.gasnier@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Gaukstad Vemund +47 48 28 96 61 vemund.gaukstad@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Gjeitanger Linda +47 90 86 99 42 linda.gjeitanger@digdir.no Virksomhetsstyring
Gjelsten Sarah Jane Hails +47 90 66 09 44 sarah.jane.hails.gjelsten@digdir.no Digital strategi og samhandling
Gjerde Halvard +47 41 43 35 34 halvard.gjerde@digdir.no Fellesløsninger
Goksøyr Margrethe Berg +47 47 33 76 05 margretheberg.goksoyr@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Gollub Karoline Myhre +47 94 00 51 51 karoline.myhre.gollub@digdir.no Kommunikasjon
Grande Borgar Frøysland +47 97 12 52 75 borgar.froysland.grande@digdir.no Fellesløsninger
Grimelid Kenneth Høyvik +47 41 47 23 54 kenneth.hoyvik.grimelid@digdir.no Fellesløsninger
Grimstad Tony Edvard +47 99 63 77 72 tony.edvard.grimstad@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Græsby Morten +47 95 47 27 16 morten.grasby@digdir.no Digital strategi og samhandling
Guttesen Claus +47 93 09 16 48 claus.guttesen@digdir.no Fellesløsninger
Gåsvær Jørn Egil +47 47 23 81 89 jorn.egil.gaasver@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Hagelin Hans Gunnar +47 97 19 31 35 hansgunnar.hagelin@digdir.no Fellesløsninger
Hagen Erik +47 90 63 10 13 erik.hagen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Hagen Marit +47 99 03 59 28 marit.hagen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Hagen Raymond André +47 92 68 57 71 raymond.andre.hagen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Hammer Ann-Elisabeth +47 95 86 80 62 ann-elisabeth.hammer@digdir.no Kommunikasjon
Haner Grethe Aaslie +47 93 23 53 05 grethe.aaslie.haner@digdir.no Virksomhetsstyring
Hanevold Anne Kristine +47 47 38 65 13 annekristine.hanevold@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Hansen Morten Andre +47 91 15 97 19 morten.andre.hansen@digdir.no Fellesløsninger
Hansten Arild Edgar +47 91 55 55 72 arild.edgar.hansten@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Harjo Tommy +47 95 23 45 63 tommy.harjo@digdir.no Fellesløsninger
Harvey Erik Dahle +47 92 68 43 45 erik.dahle.harvey@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Haugse Kristin Karlsrud +47 41 55 90 69 kristin.karlsrud.haugse@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Heggenes Siri Ringheim +47 41 53 09 81 siriringheim.heggenes@digdir.no Virksomhetsstyring
Heggestad Ole Petter +47 95 24 21 59 ole.petter.heggestad@digdir.no Fellesløsninger
Helgerud Grete Teistum +47 90 89 28 27 grete.teistum.helgerud@digdir.no Virksomhetsstyring
Henjum Ivar +47 98 20 48 77 ivar.henjum@digdir.no Fellesløsninger
Henriksen Håkon Wilhelm +47 41 45 12 32 hakon.wilhelm.henriksen@digdir.no Virksomhetsstyring
Henriksen Steinar +47 95 81 98 21 steinar.henriksen@digdir.no Fellesløsninger
Herskedal Espen +47 95 99 85 95 espen.herskedal@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Hesjadalen Anne Marthe +47 90 98 01 52 anne.marthe.hesjadalen@digdir.no HR
Hoel Sigrid Grønland +47 94 83 32 02 sigrid.gronland.hoel@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Hoem Eirik +47 40 20 34 02 eirik.hoem@digdir.no Fellesløsninger
Hoff Caroline Grubstad +47 97 19 24 51 caroline.grubstad.hoff@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Hofslundsengen Frank +47 99 29 03 94 frank.hofslundsengen@digdir.no Fellesløsninger
Holene Terje +47 93 42 73 84 terje.holene@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Holmslet Ann-Helen +47 95 46 50 41 ann-helen.holmslet@digdir.no Digitaliseringsdirektoratet
Holten Cathrine +47 95 89 34 31 cathrine.holten@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Horn Geir Herbert +47 94 48 67 09 geir.herbert.horn@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Horn Roy Gunnar +47 91 84 95 76 roy.gunnar.horn@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Hovstøl Børre +47 93 06 10 67 borre.hovstol@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Hundere Gunn Cecilie Timberlid +47 93 09 17 43 gunn.cecilie.timberlid.hundere@digdir.no Fellesløsninger
Hunderi Johannes +47 97 58 60 03 johannes.hunderi@digdir.no Fellesløsninger
Husabø Erlend +47 98 03 66 44 erlend.husabo@digdir.no Fellesløsninger
Husabø Marianne +47 57 65 50 27 marianne.husabo@digdir.no Fellesløsninger
Husevåg Ivar +47 95 97 26 30 ivar.husevag@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Hussain Adil +47 45 57 57 13 adil.hussain@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Hvidsten Anne Karete +47 97 61 44 32 anne.karete.hvidsten@digdir.no Digital strategi og samhandling
Håland Kristine +47 95 43 66 82 kristine.haland@digdir.no Fellesløsninger
Høyum Øystein +47 41 56 78 69 oystein.hoyum@digdir.no Fellesløsninger
Ilahi Ashab Mogul +47 41 65 10 72 ashab.mogul.ilahi@digdir.no HR
Ildron Kristine +47 40 17 31 48 kristine.ildron@digdir.no Virksomhetsstyring
Jacobsen Rolf Olai +47 48 20 60 76 rolf.olai.jacobsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Jensen Henrik Lindgren +47 90 53 91 66 henrik.lindgren.jensen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Jensen Egset Birgitte +47 93 44 65 75 birgitte.jensen.egset@digdir.no TilsynforuniversellutformingavIKT
Johansen Kristine Klavenes +47 94 84 63 32 kristine.klavenes.johansen@digdir.no Virksomhetsstyring
Johansen Linda +47 99 35 30 55 linda.johansen@digdir.no Fellesløsninger
Johansen Silje +47 97 96 53 93 silje.johansen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Jøndahl Mari Forberg +47 93 44 77 70 mari.forberg.jondahl@digdir.no Fellesløsninger
Karlsen Lasse +47 95 06 36 02 lasse.karlsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Karlsen Rune +47 93 25 35 55 rune.karlsen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Khan Ronny +47 91 17 28 14 ronny.khan@digdir.no Digital strategi og samhandling
Kjelling Alise +47 40 20 88 54 alise.kjelling@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Kjosås Siv Bianca +47 40 21 16 16 sivbianca.kjosas@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Kjærvik Knut +47 90 78 73 94 knut.kjaervik@digdir.no Fellesløsninger
Klausmark John Viggo +47 95 86 24 85 john.viggo.klausmark@digdir.no HR
Klein Alexander +47 46 22 54 65 alexander.klein@digdir.no Digital strategi og samhandling
Knutsen Kjell Arne +47 92 60 62 59 kjell.arne.knutsen@digdir.no Virksomhetsstyring
Korsan Eli Helen +47 99 04 52 76 eli.helen.korsan@digdir.no Kommunikasjon
Korslien Kjetil +47 97 97 45 79 kjetil.korslien@digdir.no Digital strategi og samhandling
Kristensen Svein +47 91 38 40 66 svein.kristensen@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Kristiansen Per Viggo per.viggo.kristiansen@digdir.no Virksomhetsstyring
Kristiansen Wenche Aas +47 94 97 29 21 wencheaas.kristiansen@digdir.no Fellesløsninger
Kubura Allen +47 47 66 89 88 allen.kubura@digdir.no Fellesløsninger
Kvame Solveig +47 95 15 76 76 solveig.kvame@digdir.no Fellesløsninger
Kvistad Are +47 47 80 79 10 are.kvistad@digdir.no Kommunikasjon
Kwiek Jan Beniamin +47 47 96 92 77 jan.beniamin.kwiek@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Kåsli Vegar +47 48 19 15 86 vegar.kasli@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Lammering Dirk Stuart +47 92 41 14 01 dirk.stuart.lammering@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Langen Ellen Marie Kurås +47 95 21 40 69 ellenmariekuras.langen@digdir.no Fellesløsninger
Langfors Bjørn Dybvik +47 92 81 11 13 bjorn.dybvik.langfors@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Larsen Espen +47 91 87 94 47 espen.larsen@digdir.no Virksomhetsstyring
Lauritsen Hanne +47 97 17 56 47 hanne.lauritsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Le Khan +47 40 08 91 11 khan.le@digdir.no Kommunikasjon
Lerum Daniel Tennefoss +47 90 22 64 63 daniel.lerum@digdir.no Fellesløsninger
Lidal Tommy +47 95 87 52 09 tommy.lidal@digdir.no Fellesløsninger
Lilleheil Ann-Monica +47 90 87 23 80 ann-monica.lilleheil@digdir.no Virksomhetsstyring
Longva Remi +47 90 36 13 93 remi.longva@digdir.no Digital strategi og samhandling
Lunde Birte +47 95 78 01 81 birte.lunde@digdir.no Fellesløsninger
Lyngøy Ernst Jonny +47 90 08 30 87 ernst.jonny.lyngoy@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Maasø Bente +47 98 41 57 30 bente.maaso@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Mannsåker Mette Louise +47 93 66 81 06 mettelouise.mannsaker@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Mansæterbak Randi +47 90 93 58 12 randi.mansaterbak@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
McParland Natalia Kim +47 93 05 32 20 nataliakim.mcparland@digdir.no Virksomhetsstyring
Mehl Lisebeth Thorsnes +47 97 73 72 81 lisebeth.thorsnes.mehl@digdir.no Fellesløsninger
Meisingset Anita +47 95 15 15 71 anita.meisingset@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Melheim Kjetil +47 99 44 05 18 kjetil.melheim@digdir.no Fellesløsninger
Melles Hermon Meron +47 40 28 35 85 hermon.meron.melles@digdir.no Digital strategi og samhandling
Melås Mari Nord marinord.melas@digdir.no Fellesløsninger
Meskestad Linda +47 99 79 80 28 linda.meskestad@digdir.no Kommunikasjon
Michelsen Martin Normann +47 90 40 50 78 martinnormann.michelsen@digdir.no Fellesløsninger
Midttun Ragnar +47 95 02 93 29 ragnar.midttun@digdir.no Fellesløsninger
Mijalkovic Biljana +47 93 26 92 19 biljana.mijalkovic@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Mikkelsen Eirik +47 91 14 41 13 eirik.mikkelsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Milde Reidun +47 97 14 81 74 reidun.milde@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Mjølnerød Desiré Adèle +47 47 78 89 05 desire.adele.mjolnerod@digdir.no HR
Mo Jens +47 95 15 58 64 jens.mo@digdir.no Fellesløsninger
Moe Tina Johanne +47 97 61 42 37 tina.johanne.moe@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Moen Knut +47 95 49 63 39 knut.moen@digdir.no Fellesløsninger
Moen Ole Jomar +47 90 91 47 65 ole.jomar.moen@digdir.no Fellesløsninger
Molland Alison +47 90 96 06 33 alison.molland@digdir.no Virksomhetsstyring
Molland Ingunn ingunn.molland@digdir.no Fellesløsninger
Molland Johannes +47 91 73 92 30 johannes.molland@digdir.no Fellesløsninger
Monsen Fredrik Danker +47 45 20 64 88 fredrikdanker.monsen@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Monsrud Bente Gro +47 95 73 49 87 bente.gro.monsrud@digdir.no Virksomhetsstyring
Mucha Justyna +47 47 45 75 94 justyna.mucha@digdir.no Fellesløsninger
Myhre Lars Erik +47 99 44 11 11 larserik.myhre@digdir.no Digital strategi og samhandling
Myren Helga Maj helgamaj.myren@digdir.no Fellesløsninger
Måsøy Hilde Mari +47 47 02 29 46 hilde.mari.masoy@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Måsøy Tore +47 97 75 18 97 tore.masoy@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Mørk Dan Remi +47 95 75 91 91 dan.remi.mork@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Mørk-Eidem Joachim +47 99 62 21 81 joachim.mork-eidem@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Navarsete Margunn +47 97 57 71 92 margunn.navarsete@digdir.no Fellesløsninger
Nedrelo Tarjei +47 97 77 28 10 tarjei.nedrelo@digdir.no Fellesløsninger
Neset Daniel +47 40 20 87 05 daniel.neset@digdir.no Fellesløsninger
Nesheim Kjersti +47 47 61 12 39 kjersti.nesheim@digdir.no Digital strategi og samhandling
Nesvåg Tom Debu +47 99 55 99 25 tom.debu.nesvag@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Ngobudda Mina Kanyarat +47 91 74 17 46 mina.kanyarat.ngobudda@digdir.no Kommunikasjon
Nguyen Dung Viet +47 46 51 70 91 dung.viet.nguyen@digdir.no Fellesløsninger
Nielsen Hege Marie +47 40 28 45 52 hege.marie.nielsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Nilsen Eirin Konstad +47 97 76 77 94 eirin.konstad.nilsen@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Nilsen Rebecka Marie +47 91 76 55 12 rebecka.marie.nilsen@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Nilsson Hans Gøran +47 90 27 17 93 hans.nilsson@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Nilsson-Andersen Petra +47 90 27 12 33 petra.nilsson-andersen@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Nokken Lars +47 41 90 87 33 lars.nokken@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Nordhagen Kyrre +47 48 03 58 96 kyrre.nordhagen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Nysted Brit Kari +47 45 80 16 16 brit.kari.nysted@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Nørve Jens +47 90 84 93 32 jens.norve@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Odd Jon Håkon +47 47 70 69 22 jonhakon.odd@digdir.no Fellesløsninger
Odd Jostein +47 94 17 21 44 jostein.odd@digdir.no Fellesløsninger
Oksavik Elin +47 90 22 48 46 elin.oksavik@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Oksvoll Erlend +47 47 41 96 41 erlend.oksvoll@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Olafsson Johann Finnur Sigurvinsson +47 47 81 09 70 johann.finnur.sigurvinsson.olafsson@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Olsen Nina Munthe +47 41 21 70 46 ninamunthe.olsen@digdir.no Fellesløsninger
Olsen Ragnhild Borge +47 90 11 98 25 ragnhild.borge.olsen@digdir.no Fellesløsninger
Olsen Roger Stenbakk +47 90 89 94 11 roger.stenbakk.olsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Olsen Viktor +47 93 09 02 99 viktor.olsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Orderud Grete +47 95 74 08 75 grete.orderud@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Os Stein Magne +47 90 08 95 66 steinmagne.os@digdir.no Fellesløsninger
Osberg Jens Andresen +47 90 74 97 19 jens.andresen.osberg@digdir.no Digital strategi og samhandling
Overaae Terje +47 92 89 43 68 terje.overaae@digdir.no Digital strategi og samhandling
Pettersen Anette Kjensmo +47 40 81 52 90 anette.kjensmo.pettersen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Porat Cathrine von +47 98 49 84 06 cathrine.vonporat@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Presterud John Eivind +47 40 45 13 09 john.eivind.presterud@digdir.no Fellesløsninger
Presthus Andreas Nikolai +47 97 65 60 62 andreas.nikolai.presthus@digdir.no HR
Rafaelsen Andreas Gjertin +47 95 82 13 69 andreas.gjertin.rafaelsen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Raghawan Linesh +47 98 09 31 92 linesh.raghawan@digdir.no Fellesløsninger
Ramung Sindre +47 97 68 24 99 sindre.ramung@digdir.no Fellesløsninger
Reinholdt Steen +47 91 61 61 70 steen.reinholdt@digdir.no Fellesløsninger
Reppesgård Thomas +47 97 54 29 47 thomas.reppesgard@digdir.no Fellesløsninger
Riise Knut +47 99 22 44 58 knut.riise@digdir.no Virksomhetsstyring
Riise Monica +47 47 04 32 07 monica.riise@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Risbakk Anne +47 95 97 26 22 anne.risbakk@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Risøy Inger-Lise Hov +47 90 75 09 46 inger.lise.hov@digdir.no Fellesløsninger
Rodriguez Doris Cruz +47 45 63 87 66 doris.cruz.rodriguez@digdir.no HR
Rundberg Ståle +47 91 85 03 37 stale.rundberg@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Rygg Malin +47 97 19 73 17 malin.rygg@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Råsberg Sigbjørn +47 97 19 81 01 sigbjorn.rasberg@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Rørvik Ragnhild Helen +47 97 52 81 06 ragnhild.helen.rorvik@digdir.no Fellesløsninger
Røysum Birte Andersen birte.andersen@digdir.no Fellesløsninger
Saltnes Hanne Kristin +47 95 82 82 22 hanne.kristin.saltnes@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Sandbekken Mariann +47 45 88 33 92 mariann.sandbekken@digdir.no Virksomhetsstyring
Sanden Siv Kvåle +47 97 52 04 86 siv.kvale.sanden@digdir.no Fellesløsninger
Sandholm Marit +47 93 02 15 91 marit.sandholm@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Sandmoe Line Wesche +47 90 03 39 29 linewesche.sandmoe@digdir.no Virksomhetsstyring
Sare Sissel +47 90 66 67 33 sissel.sare@digdir.no HR
Schanche Ann-Kristin Kvamme +47 95 81 02 95 ann-kristin.kvamme.schanche@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Sharma Amandeep Kaur +47 93 88 86 69 amandeep.kaur.sharma@digdir.no Virksomhetsstyring
Singdahlsen Roy +47 95 08 87 96 roy.singdahlsen@digdir.no Fellesløsninger
Skarsbø Olav +47 90 99 34 62 olav.skarsbo@digdir.no Fellesløsninger
Skjerven Tommy +47 95 22 50 97 tommy.skjerven@digdir.no Fellesløsninger
Skogan Per Erik Askø +47 90 66 29 55 per.erik.asko.skogan@digdir.no Virksomhetsstyring
Skogli Kristin +47 98 69 66 80 kristin.skogli@digdir.no HR
Slaatto-Hornnes Stig +47 90 54 15 34 stig.hornnes@digdir.no Fellesløsninger
Slotvik Espen +47 90 11 88 77 espen.slotvik@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Smedhaug Camilla Serine +47 99 10 56 62 camilla.serine.smedhaug@digdir.no Digital strategi og samhandling
Sneve Thea Handal +47 45 21 88 71 theahandal.sneve@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Sognefest Benedicte +47 90 94 65 14 benedicte.sognefest@digdir.no Digital strategi og samhandling
Solhaug Astrid +47 40 41 06 73 astrid.solhaug@digdir.no Digital strategi og samhandling
Sortevik Thor Kristian +47 92 24 80 82 thorkristian.sortevik@digdir.no Fellesløsninger
Stadheim Marlen +47 41 56 49 76 marlen.stadheim@digdir.no Fellesløsninger
Stafsnes Sol Daler +47 97 16 58 58 soldaler.stafsnes@digdir.no Kommunikasjon
Stedøy Helle Astrid +47 99 20 35 77 helle.astrid.stedoy@digdir.no Digital strategi og samhandling
Stefansen Maren Sophie +47 98 64 55 88 maren.sophie.stefansen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Stenehjem Jørn +47 91 14 62 79 jorn.stenehjem@digdir.no Fellesløsninger
Sterri Brynhild Runa +47 47 69 94 10 brynhild.runa.sterri@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Stixrud Vilde Aga +47 95 23 19 82 vilde.aga.stixrud@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Storvig Hilde Kristin +47 41 55 35 98 hilde.kristin.storvig@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Strand Bjørn-Erik +47 99 27 31 13 bjorn-erik.strand@digdir.no Fellesløsninger
Strandjord May Gun Staum +47 46 89 94 25 may.gun.strandjord@digdir.no Fellesløsninger
Strypet Marianne +47 97 52 27 20 marianne.strypet@digdir.no Fellesløsninger
Strypet Torgeir +47 97 14 99 03 torgeir.strypet@digdir.no Pensjon
Strålberg Ellen +47 97 67 97 68 ellen.stralberg@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Strøm Kine Dale +47 93 49 01 34 kinedale.strom@digdir.no Fellesløsninger
Stølen Stine Nyheim stinenyheim.stolen@digdir.no Fellesløsninger
Sunnevåg Tor Arild +47 91 89 82 08 tor.arild.sunnevag@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Sutorius Steffen +47 93 06 84 59 steffen.sutorius@digdir.no Digitaliseringsdirektoratet
Svartis Elaine Kristin Mikkelsen +47 92 86 57 54 elaine.kristin.mikkelsen.svartis@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Sveinsbø Frank Robert +47 95 77 05 79 frank.robert.sveinsbo@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Svendsen Katrine Aam +47 99 62 87 15 katrine.svendsen@digdir.no Digital strategi og samhandling
Sviggum Aud Inger +47 40 60 62 22 audinger.sviggum@digdir.no Fellesløsninger
Swanberg Bredo Erik +47 90 60 95 20 bredo.erik.swanberg@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Sætervik Odd Arne +47 46 44 24 64 odd.arne.satervik@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Sørensen Malin Bye +47 99 54 79 19 malin.bye.sorensen@digdir.no HR
Sørensen Sigurd Sæther +47 45 51 99 20 sigurd.sather.sorensen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Sørgård Jan +47 48 08 49 79 jan.sorgard@digdir.no Digital strategi og samhandling
Sørli Benedicte Olsen +47 94 36 72 40 benedicte.olsen.sorli@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Tafjord Ragnhild +47 41 31 27 53 ragnhild.tafjord@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Tallerås Sara +47 90 58 69 91 sara.talleras@digdir.no Kommunikasjon
Thommesen Børge +47 46 89 06 06 borge.thommesen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Thoresen Kenneth +47 90 36 91 95 kenneth.thoresen@digdir.no Fellesløsninger
Thuestad Arvid Bro +47 97 07 08 93 arvidbro.thuestad@digdir.no Digital strategi og samhandling
Thune Øyvind +47 45 39 24 09 oyvind.thune@digdir.no Fellesløsninger
Tilrem Vidar +47 95 97 26 63 vidar.tilrem@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Tistel Jan-Ingar +47 99 45 91 07 jan-ingar.tistel@digdir.no Fellesløsninger
Tjøstolvsen Espen Rørvik +47 92 80 05 30 espenrorvik.tjostolvsen@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Torbjørnsdal Caterina +47 91 81 87 74 caterina.torbjornsdal@digdir.no Kommunikasjon
Torgersen Silvana +47 47 95 49 15 silvana.torgersen@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Torgvær Elin +47 90 68 02 17 elin.torgvar@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Tryti Øyvind Ivar Olav +47 48 04 64 49 oyvind.ivar.olav.tryti@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Tveita Eyvind +47 48 06 65 39 eyvind.tveita@digdir.no Fellesløsninger
Tørresen Håvard +47 45 29 70 27 havard.torresen@digdir.no Fellesløsninger
Ugelstad Runar +47 41 41 79 66 runar.ugelstad@digdir.no Digital strategi og samhandling
Ulstein Martin +47 99 01 51 00 martin.ulstein@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Unanue-Zahl Pål +47 99 73 79 51 pal.unanue-zahl@digdir.no Kommunikasjon
van der Hilst-Ytreland Rozemarijn +47 45 28 07 79 rozemarijn.van.der.hilst-ytreland@digdir.no Digital strategi og samhandling
Vedelden Alida +47 40 88 91 36 alida.vedelden@digdir.no Kommunikasjon
Venes Eldar +47 91 32 83 47 eldar.venes@digdir.no Fellesløsninger
Verdal Astri Synnøve +47 90 92 21 35 astri.synnove.verdal@digdir.no Digital strategi og samhandling
Vikse Kenneth +47 97 68 57 53 kenneth.vikse@digdir.no Kommunikasjon
Waaler Hans Oluf +47 99 71 46 07 hans.oluf.waaler@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Wahl Anette Berger anette.berger.wahl@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Walstrand Elin +47 48 11 63 69 elin.walstrand@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Warholm Stein Roger +47 95 86 26 06 stein.roger.warholm@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Warnes Cathrine Silju +47 91 30 86 98 cathrine.silju.warnes@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Westerberg Eline +47 99 31 46 07 eline.westerberg@digdir.no Fellesløsninger
Wold Camilla +47 46 40 05 34 camilla.wold@digdir.no Fellesløsninger
Yang Jim Jianhua +47 97 95 65 21 jim.yang@digdir.no Digital strategi og samhandling
Yekan Esther Elise +47 91 87 94 47 esther.elise.yekan@digdir.no Virksomhetsstyring
Yttri Birgitte +47 95 20 08 92 birgitte.yttri@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Årving Julie +47 94 18 66 86 julie.arving@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Åseli Frank +47 98 20 48 69 frank.aseli@digdir.no Brukeropplevelse og datadeling
Åsnes Øystein +47 99 15 82 85 oystein.asnes@digdir.no Digital strategi og samhandling
Ødegård Katrine Alm +47 97 56 18 72 katrine.alm.odegard@digdir.no Digital strategi og samhandling
Ødegård Kristina Eraker +47 41 76 13 42 kristina.eraker.odegard@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Ølmheim Stig Ove +47 48 10 48 40 stig.ove.olmheim@digdir.no Fellesløsninger
Østby Gry Johanne +47 90 98 12 75 gryjohanne.ostby@digdir.no Sammenhengende tjenester og livshendelser
Øvrebø Malin +47 48 05 43 66 malin.ovrebo@digdir.no Tilsyn for universell utforming av IKT
Øwre Grete +47 41 21 45 91 grete.owre@digdir.no Digital strategi og samhandling
Øye Stian +47 48 14 70 61 stian.oye@digdir.no Fellesløsninger
Øyri Randi +47 41 51 83 58 randi.oyri@digdir.no Fellesløsninger
Özkan Ismail Yasir +47 45 73 37 87 ismail.yasir.ozkan@digdir.no Digital strategi og samhandling