Oversikt over organisasjonen

Sjå organisasjonskartet vårt.

Illustrasjon. Organisasjonskartet for Digitaliseringsdirektoratet er samensett av direktøren, støtteavdelingane verksemdsstyring, HR og kommunikasjon og til dels tilsyn for universell utforming, og fagavdelingane samanhengande tenester og livshendingar; digital strategi og samhandling; fellesløysingar; og brukaroppleving og datadeling.