Leiinga

Oversikt over leiinga i Digitaliseringsdirektoratet

Direktør Steffen Sutorius

Steffen Sutorius

Direktør

steffen.sutorius@digdir.no
Mobil: 93 06 84 59

Steffen Sutorius har tidlegare vore direktør i Difi. Før det var han konsulent og leiar i Metier og 14 år i SPK, kor han mellom anna var prosjekteigar for eit av dei største smidige it- og endringsprosjekta i offentleg sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom frå Norges handelshøyskole.

Kjell Arne Knutsen

Kjell Arne Knutsen

Avdelingsdirektør verksemdsstyring

kjell.arne.knutsen@digdir.no
Mobil: 92 60 62 59

Kjell Arne Knutsen har tidlegare vore direktør for Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og direktør for HELFO. Han har også hatt ulike leiar- og fagstillingar i Accenture, Statens vegvesen, Saga Petroleum, Justisdepartementet og Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet. Knutsen er statsvitar frå universitetet i Oslo.

Portrett Grete Orderud

Grete Orderud

Avdelingsdirektør digital transformasjon

grete.orderud@digdir.no
Mobil: 95 74 08 75

Grete Orderud har tidlegare vore avdelingsdirektør for digital forretningsutvikling i Husbanken og hadde ulike leiarroller i Telenor innan kundeservice, faktura og kreditt og IT. Orderud har hovudfag i naturgeografi og masterutdanning i leiing.

Avdelingsdirektør Knut K. Bjørgaas

Knut K. Bjørgaas

Avdelingsdirektør digital strategi og samordning

knut.bjorgaas@digdir.no
Mobil: 91 33 35 62

Knut K. Bjørgaas har tidlegare vore leiar for strategi og forretningsutvikling i Storebrand Livsforsikring. Knut har også hatt ulike leiarroller i SPK og i den nordiske iT-eininga til Telenor. Knut er utdanna sivilingeniør i elektronikk og datateknikk frå NTH I Trondheim.

Frode Danielsen

Frode Danielsen

Fung. avdelingsdirektør digitale fellesløysingar

frode.danielsen@digdir.no
Mobil: 911 56 063

Frode Danielsen har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, der han mellom anna har hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er jurist frå Universitetet i Bergen.

Cathrine Holten

Cat Holten

Avdelingsdirektør for digitalisering

cathrine.holten@digdir.no
Mobil: 958 93 431

Cat Holten har lang røynsle som leiar, programdirektør, løsningsarkitekt og rådgjevar frå Rikstrygdeverket/NAV, Fornyingsdepartementet (FAD), Brønnøysundregistrene og Helsedirektoratet. Holten er informatikar frå Universitetet i Oslo, men har også utdanning i musikk, økonomi og leiing.

Tilsynsleiar Malin Rygg

Malin Rygg

Avdelingsdirektør Tilsynet for universell utforming av ikt

malin.rygg@digdir.no
Mobil: 97 19 73 17

Malin Rygg har leia tilsynet for universell utforming av ikt sidan 2013. Tilsynet har ansvar for å følgje opp forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til likestillings- og diskrimineringslova. Rygg er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.

Kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad

Onar Aanestad

Kommunikasjonsdirektør

onar.aanestad@digdir.no
Mobil: 92 42 66 31

Onar Aanestad har tidlegare hatt same stillinga i Difi og SPK. Han har bakgrunn som konsulent frå Gazette og Styrkr, og han har arbeid for Norges handikapforbund i Midtausten. Aanestad er statsvitar.