Hopp til hovudinnhald

Leiinga

Oversikt over leiargruppa i Digitaliseringsdirektoratet

Frode Danielsen

Frode Danielsen

Direktør

frode.danielsen@digdir.no
Mobil: 91 15 60 63

Frode Danielsen har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, der han mellom anna har hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er jurist frå Universitetet i Bergen.

Avdelingsdirektør Thuan Tande-Pham

Thuan Tande-Pham

Avdelingsdirektør verksemdsstyring

thuan.tande-pham@digdir.no
Mobil: 99 04 46 68

Thuan Tande-Pham har leia verksemdsstyring i Digdir sidan 2024. Han har lang erfaring frå ulike leiarroller, seinast i DFØ der han leidde avdeling for forvaltning av økonomiregelverket. Han er siviløkonom frå NHH og har ei master i teknologileiing ved NTNU.

Portrettbilde Sissel Sare

Sissel Sare

Avdelingsdirektør HR

sissel.sare@digdir.no
Mobil: 90 66 67 33

Sissel Sare har lang erfaring som leiar og HR-direktør frå offentleg og privat sektor. Ho har jobba i Skatteetaten, og som HR- og kommunikasjonsdirektør i Oslo kommune. Sare har også fleire år i finans- og IT-bransjen, i Bluegarden og Gjensidige. Sare har utdanning i psykologi, organisasjon og leiing frå universitetet i Oslo og BI.

Portrettbilde Espen Sjøvoll

Espen Sjøvoll

Avdelingsdirektør samanhengande tenester og livshendingar

espen.sjovoll@digdir.no
Mobil: 98 41 16 32

Sjøvoll har leia arbeidet med innovasjon og brukarretting i Digitaliseringsdirektoratet sidan 2024. Han har lang erfaring i både privat og offentleg sektor, mellom anna i Arkivverket, Kulturdepartementer, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Sjøvoll er samfunnsøkonom frå UiB med avsluttande oppgåve om empirisk analyse av konkursrisiko.

Portrettbilde av Guri Kaspara Lande

Guri Kaspara Lande

Avdelingsdirektør digital strategi og samhandling

guri.kaspara.lande@digdir.no
Mobil: 91 17 72 56

Lande har lang erfaring med strategi, utvikling og endringsledelse i offentlig sektor. Tidligere har hun blant annet jobbet i Capgemini consulting og Arkivverket. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU.

Nina Munthe Olsen portrett 2022

Nina Olsen Munthe

Avdelingsdirektør fellesløysingar

ninamunthe.olsen@digdir.no
Mobil: 41 21 70 46

Nina Olsen Munthe er jurist utdanna ved UiO og har bakgrunn frå Skattetaten, der ho var avdelingsdirektør for Skattetatens rettleiingsteneste i Vest frå 2007-2016. Ho har leia seksjon for marknad- og tenesteoppfølging i avdeling for fellesløysingar i Digdir sidan 2016 og brenn for bruken av fellesløysingane for å forenkle, forbetre og effektivisere offentleg sektor og gjere det enklare for innbyggarane.

Portrettbilde Andreas Gjertin Rafaelsen

Andreas G. Rafaelsen

Avdelingsdirektør brukaroppleving og datadeling

andreas.gjertin.rafaelsen@digdir.no
Mobil: 95 82 13 69

Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.

Foto av Malin Rygg

Malin Rygg

Tilsynsdirektør Tilsynet for universell utforming av ikt

malin.rygg@digdir.no
Mobil: 97 19 73 17

Malin Rygg har leia Tilsynet for universell utforming av ikt sidan 2013. Tilsynet har ansvar for å følgje opp forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til likestillings- og diskrimineringslova. Rygg er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.

Kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad

Onar Aanestad

Kommunikasjonsdirektør

onar.aanestad@digdir.no
Mobil: 92 42 66 31

Onar Aanestad har tidlegare hatt same stillinga i Difi og SPK. Han har bakgrunn som konsulent frå Gazette og Styrkr, og han har arbeidd for Norges handikapforbund i Midtausten. Aanestad er statsvitar.