Leiinga

Oversikt over leiargruppa i Digitaliseringsdirektoratet

Direktør Steffen Sutorius

Steffen Sutorius

Direktør

steffen.sutorius@digdir.no
Mobil: 93 06 84 59

Steffen Sutorius har tidlegare vore direktør i Difi. Før det var han konsulent og leiar i Metier og 14 år i SPK, kor han mellom anna var prosjekteigar for eit av dei største smidige it- og endringsprosjekta i offentleg sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom frå Norges handelshøyskole.

Kjell Arne Knutsen

Kjell Arne Knutsen

Avdelingsdirektør verksemdsstyring

kjell.arne.knutsen@digdir.no
Mobil: 92 60 62 59

Kjell Arne Knutsen har tidlegare vore direktør for Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og direktør for HELFO. Han har også hatt ulike leiar- og fagstillingar i Accenture, Statens vegvesen, Saga Petroleum, Justisdepartementet og Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet. Knutsen er statsvitar frå universitetet i Oslo.

Portrettbilde Sissel Sare

Sissel Sare

Avdelingsdirektør HR

sissel.sare@digdir.no
Mobil: 90 66 67 33

Sissel Sare har lang erfaring som leiar og HR-direktør frå offentleg og privat sektor. Ho har jobba i Skatteetaten, og som HR- og kommunikasjonsdirektør i Oslo kommune. Sare har også fleire år i finans- og IT-bransjen, i Bluegarden og Gjensidige. Sare har utdanning i psykologi, organisasjon og leiing frå universitetet i Oslo og BI.

Cathrine Holten

Cat Holten

Fungerande avdelingsdirektør samanhengande tenester og livshendingar

cathrine.holten@digdir.no
Mobil: 958 93 431

Cat Holten har lang røynsle som leiar, programdirektør, løsningsarkitekt og rådgjevar frå Rikstrygdeverket/NAV, Fornyingsdepartementet, Brønnøysundregistera og Helsedirektoratet. Holten er informatikar frå Universitetet i Oslo, men har også utdanning i musikk, økonomi og leiing.

Avdelingsdirektør Knut K. Bjørgaas

Knut K. Bjørgaas

Avdelingsdirektør digital strategi og samhandling

knut.bjorgaas@digdir.no
Mobil: 91 33 35 62

Knut K. Bjørgaas har tidlegare vore leiar for strategi og forretningsutvikling i Storebrand Livsforsikring. Knut har også hatt ulike leiarroller i SPK og i den nordiske iT-eininga til Telenor. Knut er utdanna sivilingeniør i elektronikk og datateknikk frå NTH I Trondheim.

Frode Danielsen

Frode Danielsen

Avdelingsdirektør fellesløysingar

frode.danielsen@digdir.no
Mobil: 911 56 063

Frode Danielsen har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, der han mellom anna har hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er jurist frå Universitetet i Bergen.

Portrettbilde Andreas Gjertin Rafaelsen

Andreas G. Rafaelsen

Avdelingsdirektør brukaroppleving og datadeling

andreas.gjertin.rafaelsen@digdir.no
Mobil: 95 82 13 69

Andreas G. Rafaelsen har jobba med utvikling av Altinn sidan 2010 og har hatt roller som arkitekt, løysingsansvarleg, og seinast leiar for utviklingsseksjonen sidan 2018. Han har også fleire års erfaring frå Kongsberg Spacetec, som prosjektleiar og utviklar. Rafaelsen er utdanna sivilingeniør i informatikk frå universitetet i Tromsø.

Tilsynsleiar Malin Rygg

Malin Rygg

Avdelingsdirektør Tilsynet for universell utforming av ikt

malin.rygg@digdir.no
Mobil: 97 19 73 17

Malin Rygg har leia tilsynet for universell utforming av ikt sidan 2013. Tilsynet har ansvar for å følgje opp forskrift om universell utforming av ikt-løysingar, knytt til likestillings- og diskrimineringslova. Rygg er jurist med erfaring frå blant anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar.

Kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad

Onar Aanestad

Kommunikasjonsdirektør

onar.aanestad@digdir.no
Mobil: 92 42 66 31

Onar Aanestad har tidlegare hatt same stillinga i Difi og SPK. Han har bakgrunn som konsulent frå Gazette og Styrkr, og han har arbeid for Norges handikapforbund i Midtausten. Aanestad er statsvitar.