Hopp til hovudinnhald

Utgreiing av nye krav til standardar

Her finn du ei oversikt over alle innkomne forslag, prioriterte forslag, utgreiingar som er i gang og ferdig behandla utgreiingar.

Har du forslag om eit bruksområde som bør greiast ut? Send e-post til arkogstd@digdir.no med forslaget og ei kort grunngjeving.

Det er ingen utgreiingar i gang no.

Det ligg ikkje føre nokre forslag.

Det ligg ikkje føre nokre forslag.

Lista i kronologisk rekkefølge med lenke til prioriteringsnotat med tilhøyrande møtereferat frå Standardiseringsrådet der forslaget vart avvist.

Det ligg ikkje føre nokre avviste forslag.