Hopp til hovudinnhald

Bruksområdet inneheld standardar som stiller krav til beskriving/dokumentasjon av omgrep og omgrepssamlingar, og organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid/omgrepsarbeid i offentleg sektor.

Målgruppa er alle som arbeider med kommunikasjon, terminologi, fagspråk og omgrepsbeskrivingar i offentleg sektor, samt leverandørar av metode-, prosess- og verktøystøtte i omgrepsarbeid.