Hopp til hovedinnhold

Virksomhetens prosjektorganisasjon

Få veiledning og støtte til hvordan din virksomhet kan organisere og styre sine prosjektaktiviteter på en effektiv måte.

De fleste virksomheter i offentlig sektor bruker i dag prosjekter som arbeidsform for å kunne levere resultater i tråd med virksomhetens strategiske mål. Mange styrer også noen av sine prosjekter som programmer. Det er imidlertid stor forskjell på hvor mye virksomhetene får igjen for anstrengelsene. Ved å jobbe metodisk med kontinuerlig forbedring av virksomhetens porteføljestyring og evne til å gjennomføre prosjekter og programmer, er det mye å hente i form av kostnadseffektivisering, resultater og effektivitet.

Hva er en prosjektorganisasjon?

Virksomhetens prosjektorganisasjon består av en rekke funksjoner og roller som til sammen setter virksomheten i stand til å styre sin totale prosjektaktivitet på en helhetlig, målrettet og effektiv måte.

Prosjektorganisasjonens styring og organisering

For at en virksomhet skal nå sine mål, er det mange større og mindre oppgaver som skal løses.

Et prosjekt er en mulig måte å organisere og styre for eksempel et utviklingsarbeid på.

Dersom en gruppe av prosjekter har et felles overordnet mål, kan virksomheten velge å styre og samordne disse gjennom er program.

Den totale samlingen av prosjekter og programmer utgjør virksomhetens portefølje.

Klare roller og ansvar er en forutsetning for at prosjektorganisasjonen skal fungere optimalt. God forståelse og utøvelse av de ulike rollene vil kreve systematisk kompetanseutvikling på ulike nivåer i organisasjonen.

Å bygge opp en effektiv prosjektorganisasjon krever langsiktig og målrettet arbeid. Et svært nyttig hjelpemiddel for å identifisere viktige forbedringsområder innen virksomhetens prosjektorganisasjon er å gjennomføre modenhetsvurderinger.

Kontakt

Sammenhengende tjenester