Hopp til hovedinnhold

Prosjektorganisasjonens modenhet

Ved å jobbe systematisk med å utvikle virksomhetens modenhet vil din virksomhet forbedre sin evne til god styring av sin portefølje, og gjennomføre sine prosjekter og programmer på en best mulig måte.

Et svært nyttig hjelpemiddel i modenhetsarbeidet er å gjennomføre modenhetsvurderinger. En modenhetsvurdering gir innsikt i prosjektorganisasjonens styrker og svakheter, og gir et godt grunnlag for å identifisere gode tiltak som vil få prosjektorganisasjonen til å lykkes enda bedre. Ved gjentatte gjennomføringer av modenhetsvurderinger (f.eks. årlig) vil prosjektorganisasjonens modenhet sakte, men sikkert løftes trinn for trinn.

Vil din virksomhet være pilot?

I 2016 utarbeidet Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet) beta-versjoner av noe veiledningsmatieriell til hjelp for virksomheter som ønsker å starte med modenhetsvurderinger som du kan laste ned ovenfor. Materiellet ble bygget på Axelos’ modell P3M3 slik den lå fritt tilgjengelig da dette materiellet ble utarbeidet i 2016, men er ikke oppdatert i henhold til nyere versjoner av P3M3.

Hvis dere har tilbakemeldinger etter å ha prøvd ut dette i din virksomhet, ber vi dere om å ta kontakt med oss. Bruk gjerne prosjektveiviseren@digdir.no.

5 modenhetsnivåer

Virksomheten kan identifisere et initiativ eksempelvis et prosjekt, men har ingen strukturert tilnærming til det.

Det finnes områder i virksomheten der man har startet å benytte standard arbeidsmetoder (for eksempel prosjekter), men det er ingen konsistens på tvers av organisasjonen.

Det er et konsistent sett av standarder (for eksempel for prosjekter) i hele virksomheten, og det er klart eierskap knyttet til tilhørende prosesser.

Virksomheten styrer og måler sin prosesseffektivitet gjenom ytelselsmålinger. Virksomheten fokuserer på å optimalisere sine prosesser som også tar hensyn til endrede behov og rammebetingelser. Det foreligger prognoser for kapasitet og kapabilitet, eksempelvis gjennom porteføljeanalyser.

Virksomheten vektlegger kontinuerlig ende-til-ende-optimalisering av sine prosesser basert på endrede behov og rammebetingelser. Organisasjonen lærer hele tiden av erfaringer, og det er en bærekraftig og verdibasert kultur for styring og utvikling i virksomheten. Alle virksomhetsprosesser forvaltes i tråd med virksomhetens utvikling.

Det er viktig å være klar over at det ikke nødvendigvis er formålstjenlig for virksomheten å komme opp på et høyest mulig nivå, men isteden begrense seg til det modenhetsnivået som er mest hensiktsmessig for å lykkes med de strategiske målene for din organisasjon.

Kontakt

Lars Nokken

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 90 87 33