Om Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av samfunnet.

Digdir Illustrasjon – To personer snakker og jobber rundt en stor sirkel - blå.svg