Nettverkssamling: Digitale anskaffelser i Trondheim - Reisen mot heldigitale anskaffelser

Tid
Tirsdag 10. mars kl. 09:30–15:45
Sted
Fylkeshuset Trondheim, Erling Skakkes gt. 14, Trondheim
Påmeldingsfrist
Torsdag 05. mars kl. 23:59
Kontaktperson
Hege Strandhagen, Telefon: 91 24 48 58

Nettverk for digitale anskaffelser er et åpent nettverk for innkjøpere og andre som er interessert i hvordan lykkes med digitalisering av anskaffelser.

Digitaliseringsdirektoratet har etablert nettverket for å utnytte den bredden av kompetanse som finnes i innkjøps-Norge, og spre kunnskap og kompetanse mellom virksomheter. Vi har hatt to samlinger i Oslo, og vil nå ta med erfaringene ut i resten av landet. Målet er å nå regjeringens målsetning om å heldigitalisere anskaffelsesprosessen i løpet av 2024 – og forbedre innkjøpshverdagen til innkjøpere rundt i landet.

På denne nettverkssamlingen vil vi ha fokus på digitalisering i konkurransegjennomførings- og kontraktsoppfølgingsfasen. Det skal være en arena for å dele erfaringer, tips og råd for å lykkes med digitalisering av anskaffelsesprosessen.

Problemstillingene vi vil belyse er f. eks.:

  • Hvilke muligheter gir digital funksjonalitet i KGV, og hvordan brukes det i dag?
  • Hvordan kan digitalisering bidra til bedre styring av anskaffelsesfunksjonen?
  • Hvordan kan man jobbe for å legge til rette for en god digital prosess i organisasjonen?
  • Hvordan jobber digitaliseringsdirektoratet for å legge til rette for heldigitale anskaffelser i løpet av 2024?

Programmet vil være en god blanding av bidragsytere: innkjøpere som deler sine erfaringer i plenum, diskusjon i grupper og innledere fra Digitaliseringsdirektoratet. Mer detaljert program kommer snart.
Registrering fra kl. 9.

 Vi ønsker dere hjertelig velkommen med på reisen mot en enklere innkjøpshverdag!