Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Informasjonssikkerhet
  • NIFS
Tid:
onsdag 17. november kl. 10:00–14:00, 2021
Sted:
Hybrid/ Økern Portal, Oslo

Møtet ble gjennomført ca 120 deltakere totalt. Dette var det første hybride NIFS-møtet, med deltakere både fysisk i Digdirs lokaler, og digitalt via Teams. 

Vi takker foredragsholderne for godt samarbeid, og deltakerne for engasjementet i gruppediskusjonen.

Beskrivelse:

For å sikre god styring av informasjonssikkerhet må man jobbe helhetlig og se informasjonssikkerhet som en del av virksomhetsstyringen.

I dette NIFS-møtet skal vi høre erfaringer fra flere offentlige virksomheter som jobber for en helhetlig tilnærming på informasjonssikkerhetsområdet.

Vi i statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet vil fortelle om veiledningen for helhetlig styring og kontroll, som vi har laget sammen med NSM og DFØ.

Agenda
Tid: Tema:
10.00 Velkommen og nytt fra Digdir
Helhetlig styring og kontroll - Veiledning fra DFØ, NSM og Digdir v/Digdir
Helhetlig rammeverk for Internkontroll i UDI
Pause
Styringssystem for informasjonssikkerhet v/Norsk Helsenett
Gruppediskusjon - hvordan jobber dere med helhetlig styring i din virksomhet?
Lett lunsj og mingling
Arbeid med informasjonssikkerhet i Oslo kommune
Helhetlig styringssystem for sikkerhet i Digdir
14.00 Slutt

Praktisk informasjon

For første gang vil NIFS-møtet være et hybrid-møte, hvor det er mulig å delta både fysisk og digitalt. Vi inviterer til våre nye lokaler i Økern Portal (Lørenfaret 1C) i Oslo. I tillegg vil det være mulig å delta via Microsoft Teams.

Fysisk deltagelse er åpent for offentlig ansatte med interesse for informasjonssikkerhet. Det er begrenset antall plasser. Hvis vær og føre tillater det, inviterer vi dere gjerne til en tur i Økern Portals flotte tak-park etter at møtet er avsluttet.

Digital deltagelse er åpent for alle. Lenke vil bli sendt ut på e-post før møtet. Det vil ikke bli tatt opptak.

Dersom smittesituasjonen gjør at det ikke er mulig med fysisk møte, vil hele møtet bli gjennomført digitalt.

Kontakt

Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet