Hopp til hovedinnhold

Steg 2: Prioritere

I dette steget skal dere avklare hvilke data som skal prioriteres først.

Når dere skal skaffe oversikt over egne data, er det nødvendig å avgrense til en håndterlig mengde data av gangen. Vi anbefaler ikke å forsøke å skaffe oversikt over alle dataene i virksomheten på én gang. I stedet, begynn med de viktigste dataene deres. Det kan være data knyttet til et bestemt fagområde, lovregulering, en spesifikk prosess eller tjeneste.

Husk at orden i eget hus er en kontinuerlig prosess. Det dere prioriterer bort i denne omgang kan dere velge å prioritere høyere i neste omgang.

Når dere er ferdig med dette steget, er følgende på plass:

  • Dere har avklart hvilke data som bør prioriteres først i orden i eget hus-arbeidet.

Hvordan vite hvilke data som er viktigst?

Hvilke data som er viktigst og som dere bør prioritere, avhenger av hvilke mål dere skal oppfylle med arbeidet med orden i eget hus. Se derfor over behov og mål dere definerte i forrige steg, og bruk dette til å identifisere hvilke data dere trenger å få oversikt over først.

Tips! Avklar de viktigste dataene ut fra et overordnet tema. Det er ikke nødvendig å gå helt ned på datasettnivå i denne omgang. For eksempel kan en kommune velge å prioritere de dataene de har innen grunnskoleutdanning. Nøyaktig hvilke datasett de har innen dette temaet, vil avklares i neste steg, kartlegging.

Prioriter data som er etterspurt av andre

Hvis dere ønsker orden i eget hus først og fremst for å dele data, bør dere prioritere data som dere allerede vet er etterspurt av andre. Opplever dere lite etterspørsel etter dataene deres, og er usikre på hvilke data som kan være nyttig for andre, kan det være til hjelp å ta stilling til følgende spørsmål:

  • Hva er unikt med deres samfunnsoppdrag, og hvilke typer data samler dere inn for å understøtte samfunnsoppdraget?
  • Har dere særlover, retningslinjer og rapporteringskrav som sier noe om hvilke data dere må samle inn og forvalte?
  • Har dere data som allerede gjenbrukes av en annen virksomhet? Har dere data som gjenbrukes internt av en annen del av virksomheten enn de som forvalter dataene?
  • Har dere data som ofte etterspørres internt i egen virksomhet?
  • Hvem er deres potensielle brukergrupper, og hvilke data kan de ulike brukergruppene være interessert i?

Tips! Data som er enkle å kartlegge og beskrive, er av god kvalitet og kan gi stor verdi når de deles med andre, er «lavthengende frukter»! Det kan være lurt å starte med disse dataene hvis deling av data er hovedformålet.

Ytterligere anbefalinger

Kost/nytte: Foreta gjerne en vurdering av kostnader mot antatt nytteverdi. Vurder den interne kostnaden ved tilrettelegging for deling av data mot nytten ved gjenbruk og viderebruk. Hvis dere identifiserer data som vil ha høy verdi hvis de deles, men kostnaden ved tilrettelegging blir for stor, kan dere vurdere medfinansiering av arbeidet.

Gå til neste steg