Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Fellesløsninger
 • ID-porten
 • Altinn
 • Kontaktregisteret
 • Digital postkasse
 • eFormidling
 • eInnsyn
 • Maskinporten
 • eSignering
Tid:
torsdag 16. mars kl. 10:00–11:00, 2023
Sted:
Webinar

Vi ønsker å vise hva Digdir kan hjelpe deg med, enten du jobber med fellesløsninger, lager sammenhengende tjenester eller jobber med en konkret livshendelse. Noe av det vi kan hjelpe deg med er finansiering, innovative metoder og innkjøp, datadeling og andre faglige råd og ressurser. Vi legger tilrette for godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Se opptak fra sendingen

Velkommen og introduksjon

Vi skal vise hvilke tilbud Digdir har som støtter opp under realiseringen av sammanhengende tjenester ved ordstyrer for webinaret, Cathrine Silju Warnes.

Vi setter scenen med Regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi, og rammevilkårene vi har å forholde oss til i økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.

Finansiering av dine digitaliseringsprosjekt

Vi starter med å vise deg hvilke finansieringsmuligheter av digitaliseringsprosjekt vi kan tilby:

 • Medfinanseringsordningen ved Elin Oksavik og Frode Dahl

 • Finansieringsmuligheter fra EU ved Alexander Klein og Kristoffer Ulvestad

Innovasjon for å finne bedre løsninger

Vi har både kunnskap om og finansieringsmuligheter av innovative metoder for at du skal kunne finne fram til bedre tjenester og løsninger for brukerne dine, sammen med andre.

Vi gir deg faglige råd

Starte og drive frivillig organisasjon er en av 7 livshendelser i digitaliseringsstrategien. Hensikten med dette arbeidet er at brukeren skal settes i sentrum. Her skal dere får høre våre rådgivingsvirkemiddel og finansielle virkemiddel som har blir benyttet i denne livshendingelsen. Vi vil også se hvordan prosesser som startet før digitaliseringsstrategien har kommet til nytte i arbeidet med å realisere denne livshendelsen. Vi starter med hvilke forventninger frivillig sektor selv har.

 • Praktisk eksempel fra livshendelsen Starte og drive frivillig, med erfaringer fra tre av ordningene våre (Stimulab, Medfinansieringsordningen og Digitaliseringsrådet). Ved Øyvind Husby i Brønnøysundregistrene, Anne Sofie Teveldal og Birgitte Eriksen i DFØ, Kristine Skaar Aune og Lars Audun Granly i Kulturdepartementet og Stian Slotterøy Johnsen fra Frivillig Norge.

 • Ønsker du også å få faglige råd til ditt prosjekt? Digitaliseringsrådet ved sekretariatsleder Elin Oksavik oppfordrer deg til å ta kontakt med oss.

Vi hjelper deg med deling av data

Bruk fellesløsninger

Informasjonssikkerhet

 • Kort presentasjon av en veileder som hjelper til med å finne veien fram til en god og effektiv styring av informasjonssikkerhet, kalt Stifinneren, ved Katrine Aam Svendsen

Spørsmål og svar fra webinaret