En illustrasjon som viser en person med kikkert som er på jakt etter fornyelse

Jakt på fornyelse! Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2021

I årets erfaringsrapport oppfordrer vi ledere til å jakte på fornyelse. Med utgangspunkt i våre erfaringer ser vi på hvorfor det er viktig, hvilke hindringer som står i veien, og hva som kjennetegner en leder som jakter på fornyelse.

29. sep 2021
Svein Ragnar Kristensen, leder Digitaliseringsrådet

Det er rom for enda mer fornyelse

Vi i Digitaliseringsrådet ser at det rom for enda mer fornyelse i offentlig sektor. Målet er en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Vi hjelper virksomhetene å lykkes.

Illustrasjon av en person som ser på et digitalt kompass.

Hvorfor er det så viktig for ledere å jakte på fornyelse?

Hvis offentlig sektor skal lykkes med å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor bedre tjenester og en enklere hverdag, holder det ikke bare å gjøre mer av det samme. Vi må våge å tenke nytt, ta radikale grep og løse oppgaver på nye måter.

Illustrasjon av en person som titter ned en kopp for å vise et videre spektrum.

Hvordan kan ledere jakte på fornyelse når handlingsrommet er begrenset?

Når vi jakter på fornyelse i offentlig sektor, utfordrer vi tradisjonelle styrings- og finansieringsløsninger. For å lykkes må vi derfor vende oppmerksomheten fra krav og spesifikasjoner til framtidig nytte for brukerne.

Illustrasjon av en mann med prikkete bukser som titter gjennom en busk. Mannen er lett gjenkjennelig.

Hva kjennetegner en leder som jakter på fornyelse?

Fornyelse er en strategisk utfordring, så dersom offentlige virksomheter skal lykkes med dette, må det ledes fra toppen. Det krever både evne og vilje til å tenke utenfor boksen, lede i usikkerhet, skape engasjement og se utover virksomhetens definerte samfunnsoppdrag.

Illustrasjon av en person som sitter i en boks, men stikker hodet ut av boksen og tenker utenfor

Om Digitaliseringsrådet

Rådet består av ti erfarne medlemmer som hjelper ledere i staten med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. Behandlingen i rådet er rask og tilpasset hver enkelt virksomhet.

Illustrasjon av en person som sitter i en firkantet kontorskuff.

Om prosjektene vi har behandlet

Siden oppstarten i 2016 og fram til og med august 2021 har Digitaliseringsrådet behandlet 84 prosjekter og bistått 60 virksomheter med råd og veiledning.