Utforme sammenhengende tjenester

Arbeidet med helhetlige digitale løsninger krever en arbeidsform der brukerperspektiv, samarbeid, forankring og styring på tvers er sentralt.

DI - Person med laptop sittende på en stor hånd med en sirkel i bakgrunnen